prevnext

Пунктарія хвиляста

Punctaria tenuissima (C. Agardh) Grev.

Червона книга України Пунктарія хвилястаКарта поширення виду

Водорості
Бурі водорості. Phaeophyta
Пунктарієві. Punctariaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Вид з вузьколокальним ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії водоростей та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Характеризується середземноморським та індо-атлантичним ареалом, трапляється біля чорноморських берегів України, Болгарії, Росії, Румунії, а також в Атлантичному та Індійському океанах. Бореально-тропічний вид. Чорноморські локалітети: Одеський та Тарханкут-Севастопольський регіони, Кар-кінітська та Севастопольська затоки; Чорноморський заповідник. Адм. регіони: Од, Мк, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, малочисельні.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне навантаження (евтрофування).

Умови місцезростання:

Епіфіт на Cystoseira та камінні морських акваторій.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Слань ниткувато-пластинчаста, 1-9 см завдовжки та 0,2-1,3 см завширшки. Стрічкоподібно-пластинчаста слань з витягнутою та загостреною верхівкою та з коротким слабко вираженим стеблом і ризоїдами при основі. Сформована з 3-4 шарів округло-квадратних клітин. Безбарвні волоски розпорошені по краях пластинки. Ниткувата слань сформована з базальних розпростертих горизонтальних ниток, та довгих і коротких простих чи розгалужених вертикальних однорядних чи багаторядних ниток. Одноклітинні спорангії неправильно сферичні, занурені в слань, поодинокі або групами; а багатоклітинні - численні, конусоподібно- веретеноподібні до циліндричних, нерідко виступають над поверхнею пластинки.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в ПЗ "Мис Мартьян" та Чорноморському БЗ. Необхідне створення альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Зинова, 1967; Калугина-Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Ткаченко, Маслов, 2002; Zaitsev, Alexandrov, 1998; Algae of Ukraine..., 2006.

Автор:

Маслов, П.М. Царенко

Фото, малюнок:

Т.М. Немеровська