prevnext

Рястка двозначна

Ornithogalum amphibolum Zahar.

Червона книга України Рястка двозначнаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Гіацинтові. Hyacinthaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Ендемічний вид на східній межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн.-Зх. Причорномор'я, Україна, Молдова, Румунія (плато Добруджа). В Україні - пд. зх. Правобережного Злакового Степу (Болград-ський та Ізмаїльський р-ни Одеської обл.). Адм. регіон: Од.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисленні, локальні з дифузною просторовою структурою, щільність 5-20 особин на 1 м2.. Найвищу життєздатність мають особини виду, що трапляються в пониженнях рельєфу з вологим гумусованим і розпушеним ґрунтом. Негативний вплив на показники чисельності та життєздатності мають висока задернованість ґрунту та надмірний випас. Вікові спектри повночленні, переважають генеративні особини, кількість ювенілів незначна. Вегетативне розмноження часто пригнічене, насіннєве - задовільне.

Причини зміни чисельності:

Ізольованість популяцій, послаблена конку-рентноздатність сходів, знищення екотопів шляхом розорювання та заліснення територій, надмірний випас та рекреаційні навантаження.

Умови місцезростання:

Степові трав'янисті, супіщані, глинисті та кам'янисті схили, у складі угруповань кл. Festuco-Brometea. Позитивно реагує на роз-пушеність ґрунту, послаблення ценотичної конкуренції. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Ранньовесняний ефемероїд. Трав'яна рослина 10-20 (30) см заввишки. Цибулина яйцеподібна. Листки в прикореневій розетці, вузьколінійні, жолобчасті, зверху з білою поздовжньою смужкою. Стебло безлисте, закінчується 5-30-квітковою щитко-подібною китицею. Листочки оцвітини білі із зеленою смужкою. Квітконіжки після відцвітання спрямовані косо вгору або майже горизонтально відхилені. Плід коробочка з трьома безкрилими ребрами. Цвіте на 5-6 рік у квітні-травні, плодоносить у червні. Розмножується насінням і вегетативно (цибулинами).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Європейського червоного списку. Необхідні облік місцезнаходжень виду, моніторинг популяцій, створення заповідних об'єктів у локалітетах виду, вирощування в ботанічних садах та введення в культуру. Заборонено збирання, викопування цибулин, порушення умов місцезростання, заліснення ділянок, надмірний випас.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, перспективне для селекції.

Основні джерела інформації:

Флора европейской части СССР, 1979; Витко, 1976; Гейдеман, Витко, Истратий и др., 1982; Европей-ский красньїй список животньїх и растений, 1992; Красная книга СССР, 1984; Определитель вьсших растений Украиньї, 1987; ЧКУ, 1996; Zahariadi, 1966.

Автор:

Л.І. Крицька, С.Є. Дятлов

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков