prevnext

Гіацинтик Палласів

Hyacinthella pallasiana (Steven) Losinsk.

Червона книга України Гіацинтик ПалласівКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Гіацинтові. Hyacinthaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Причорноморсько-донецький ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Причорномор'я, сх. частина Пн. Приазов'я, Донецький кряж та Придніпровська рівнина, у пд.-сх. частині. Є вказівка для окол. м. Одеси. Адм. регіони: Дц, Лг, ?Од, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції за площею, чисельністю та щільністю дуже різні - від кількох до 100 особин на 1 м2. У віковому спектрі переважає ліва частина, тобто молоді рослини.

Причини зміни чисельності:

Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, випасання худоби, збирання рослин на букети.

Умови місцезростання:

Кам'янисті степи, глинисті та вапнякові схили, відшарування пісковику, вугільних та глинистих сланців, крейди. Угруповання класу Festuco-Brometea. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна рослина 10-25 см заввишки. Цибулина куляста, з сіро-коричневими оболонками. Листків 2-3, лінійних, з ковпач-коподібною верхівкою, до основи звужених. Квітки фіолетово-блакитні, зібрані у короткоциліндричну китицю. Оцвітина 8-12 мм завдовжки, трубчасто-лійкувата, посередині звужена. Тичинки прикріплюються до трубочки нижче її середини, пиляки не висуваються з трубочки оцвітини. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у травні-липні. Розмножується насінням та цибулинками.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Червоного списку МСОП. Охороняють в Українському степовому (відділення "Хомутовський степ", "Кам'яні Могили"), Луганському ПЗ (відділення "Проваль-ський степ"), РЛП "Меотида", "Зуївський", "Донецький кряж" та в ряді заказників і пам'яток природи. Рекомендується створювати заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання виду, розорювання степів, надмірне випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Донбас заповідний. Науково-інформаційний довідник, 2003; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Определитель вьсших растений Украинь, 1987; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Флора УРСР, 1950.

Автор:

В.М. Остапко

Фото, малюнок:

Ю.С. Перегрим