prevnext

Рястка відігнута

Ornithogalum refractum Kit. ex Schltdl.

Червона книга України Рястка відігнутаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Гіацинтові. Hyacinthaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Паннонсько-причорноморсько-східно-середземноморський вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середня Європа (Угорщина), Балканський п-ів, пд.-сх. центральної Молдови, Пн.-зх. Причорномор'я, Крим, Мала Азія. В Україні два ексклави: пд. зх. Правобережного Злакового Степу (Одеська обл., Тарутинський р-н, окол. смт. Тарутине, с. Виноградівка, Мало-ярославець І, Малоярославець ІІ, о. Зміїний) та Передгір'я Криму. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції виду стійкі, відмічається зростання їх чисельності за рахунок інтенсивного як вегетативного, так і насіннєвого розмноження. Просторова структура популяцій компактно-дифузна. Вікові спектри повно-членні, лівосторонні або бімодальні з двома максимумами на ювенільних та генеративних особинах.

Причини зміни чисельності:

Фрагментованість та диз'юнктивність ареалу виду, низька конкурентна спроможність сходів та пригнічене вегетативне поновлення на задернованих ґрунтах, руйнування місцезростань.

Умови місцезростання:

Степові трав'яні та кам'янисті схили, перелоги, зарості чагарників, лісосмуги. Угруповання кл. Festuceto-Brometea (союз Festucion valesiacae) кл. Sedo-Scleranthetea та Rhamno-Prunetea. Позитивно реагує на розпушення ґрунту, пониження ценотичної конкуренції. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Ранньовесняний ефемероїд. Трав'яна рослина 5-10 см заввишки. Цибулина яйцеподібна з численними дочірніми цибулинками. Листки в прикореневій розетці, вузьколінійні, жолобчасті, у 2-3 рази довші за стебло, з білою смужкою посередині. Квіткова стрілка коротка, суцвіття щиткоподіб-не, 5-15-квіткове, коротке. Квітки 15-20 мм завдовжки, листочки оцвітини білі, з широкою зеленою смужкою на зовнішньому боці. Квітконіжки після відцвітання відігнуті донизу, у верхній частині круто зламані і спрямовані вгору. Плід яйцеподібна коробочка з 6 крилатими ребрами. Цвіте в березні-травні, плодоносить у травн і червні. Розмножується насінням і цибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють на території пам'ятки природи загальнодержавного значення "Ак-Кая". Необхідно виявити всі існуючі місцезнаходження виду, здійснювати моніторинг популяцій, розширити мережу заповідних територій, вирощувати в ботанічних садах. Заборонено збирання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, селекційне.

Основні джерела інформації:

Гейдеман, Витко, Истратий и др., 1982; Флора ев-ропейской части СССР, 1979; ЧКУ, 1996.

Автор:

Л.І. Крицька, С.Є. Дятлов, В.В. Новосад

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта