prevnext

Рястка Буше

Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch.

Червона книга України Рястка БушеКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Гіацинтові. Hyacinthaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Диз'юнктивноареальний на пн. межі поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європейсько-малоазійський. Поширений в Середній та Атлантичній Європі, на Балканах та в Малій Азії. В Закарпатті, на пд. Лісостепу, в Степу та Причорномор'ї. Адм. регіони: Зк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Утворює розріджені, невеликі за розміром, місцями чисельні (від декількох особин до декількох десятків на 1 м2) групи.

Причини зміни чисельності:

Пряме знищення місцезростань виду при проведенні земляних, сільськогосподарських та меліоративних робіт, освоєння та трансформація територій, рекреаційне навантаження, випас, зривання на букети.

Умови місцезростання:

Байрачні і заплавні ліси, узлісся, чагарникові зарості, балки, вологі луки, найчастіше у долинах річок, а також рудералізовані ділянки. На вологих, влітку пересихаючих, помірно кислих, слабкогумусних, глинисто-піщаних або кам'янистих ґрунтах. У Закарпатті в угрупованнях союзу Quercion robori-petraeae, на рівнині - Salicion albae, Tilio-Acerion, Chelidonio-Robinion, Arction, Polygono-Chenopodion. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 20-50 см заввишки. Цибулина яйцеподібна. Стебло прямостояче, з розеткою 3-4 (6) лінійних, жолобчастих, прикореневих листків до 2 см завширшки, які до цвітіння відмирають. Суцвіття - асиметричне гроно, з 5-20 квіток, приквітки довші від квітконіжок. Квітки до 5 см в діаметрі, дзвоникоподібні, листочки оцвітини 20-25 мм завдовжки, видовжено-ланцетні, загострені, зсередини білі, ззовні зеленкуваті, з білою облямівкою. Тичинкові нитки широко пелюстко-подібно розширені, по краях з двома зубцями, які у внутрішніх тичинок дорівнюють або перевищують пиляки, у зовнішніх - коротші. Цвіте в квітні- травні. Плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Дніпровсько-Орільському, Луганському, Українському степовому ПЗ, Чорноморському, Дунайському БЗ, НПП "Святі Гори", в ландшафтних та ботанічних заказниках. Необхідний контроль стану популяцій, створення заказників у місцях зростання. Заборонено збирання та продаж рослин, освоєння територій, надмірне випасання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують у ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, медоносне.

Основні джерела інформації:

Байрак, Стецюк, 2005; Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Горелова, Алехин, 2002; Крічфалушій, Вай-нагій, Андрик, Дашко, 1999; Кучеревський, 2001, 2004; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Остапко, 2001; Прядко, Онищенко, Сіденко, 1999; Рідкісні рослини флори України в культурі, 1982; Ткаченко, Дідух, Генов та ін., 1998; Флора УРСР, 1950; Фодор, 1974; Margittai1933.

Автор:

О.М. Байрак, Р.Я. Кіш, В.І.Комендар, О.Ф. Щербакова

Фото, малюнок:

О.М. Байрак, В.А. Дьяков