prevnext

Гадюча цибулька гроноподібна

Muscari botryoides (L.) Mill.

Червона книга України Гадюча цибулька гроноподібнаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Гіацинтові. Hyacinthaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Ендемічний таксон на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середня та Пд. Європа. В Україні на Закарпатті вихідна раса з 2n=18 M. transsilvanicum. Відомо кілька оселищ на схилах вулканічного горбогір'я та одне в Марамороській котловині. Вказівки про зростання на іншій території України відносяться до здичавілих рослин. Описані M. pocuticum Zapat. та M. carpaticum Racib. потребують дальших досліджень. Адм. регіон: Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Просторова структура контагіозно-дифузна, щільність популяцій від 20 до 50 особини на м2. Площа найбільшого оселища не перевищує 1 га, кілька сотень особин, в інших - нараховують лише по кілька сотень, або навіть десятків особин. У популяціях переважають дорослі особини.

Причини зміни чисельності:

Освоєння схилів під сади та виноградники, рекреаційне та пасовищне навантаження, викопування рослин, зривання на букети.

Умови місцезростання:

Світлі ксеротермні діброви, узлісся, вторинні лісові ценози на багатих теплих бурих ґрунтах, сформованих на делювії магматичних порід, в угрупованнях кл. Querco-Fagetea, Quercetea pubescentis, зрідка у вторинному угрупованні з Robinia pseudoacacia. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина 12-30 см заввишки. Цибулина до 15-20 мм в діаметрі. Листків 2-4, прикореневі, до 30 (1520) см завдовжки та 5-13 мм завширшки, пласкі, на кінцях зрослі в ковпачок. Суцвіття з 20-30 квіток, китицеподібне. Плідні квітки на коротких (3-5 мм) квітконіжках, пониклі, забарвлення - від білувато-блакитного до темно-синього. Неплідні, майже сидячі, дрібніші та світліші. Плід тригнізда коробочка. Насінини округлі, темно-коричневі. Цвіте у квітні-травні. Плодоносить у травні. Розмножуються насінням та вегетативно (дочірніми цибулинами).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до "Переліку видів судинних рослин, що підлягають особливій охороні на території Закарпатської області". Охороняють в заказниках "Мочарка" та "Шияня". Необхідним є створення охоронних об'єктів у місцях зростання виду, контроль стану популяцій, культивування у ботанічних садах, репатріація в місця, де вид раніше зустрічався. Заборонено збирання рослин, освоєння територій під сади та виноградники, організацію випасу та місць рекреації.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Хоча типовий M. botryoides культивують у ботанічних садах, однак карпатська раса в колекціях відсутня.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, медоносне.

Основні джерела інформації:

Флора УРСР, 1950; Дашко-Шпрингвальд Р.Д., 1996; Дашко-Шпрингвальд, 2000; Крічфалушій, Вайнагій, Андрик, Дашко, 1999; Somlyay, 2003; Somlyay, Pinter, Csontos, 2006.

Автор:

Р.Я. Кіш, Є.Й. Андрик

Фото, малюнок:

Р.Я. Кіш