prevnext

Рястка гірська

Ornithogalum oreoides Zahar.

Червона книга України Рястка гірськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Гіацинтові. Hyacinthaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Ендемічний вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн.-зх. Причорномор'я, Молдова, Румунія та Болгарія (плато Добруджа). В Україні - пд. зх. Правобережного Злакового Степу (Болград-ський, Тарутинський, Татарбунарський р-ни Одеської обл.). Адм. регіон: Од.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисленні, але стійкі. Просторова структура компактно-дифузна. Щільність скупчень 10-20 особин на 1 м2. В оптимальних умовах розвиваються нормальні повночленні популяції, у віковому спектрі яких переважають зрілі генеративні особини. У задернованих місцезростаннях формуються регресивні, старіючі популяції з неповночленними віковими спектрами та низькою щільністю особин. Поновлення популяцій відбувається за рахунок насіннєвого та вегетативного розмноження.

Причини зміни чисельності:

Ізольованість популяцій, повільні темпи розвитку прегенеративних особин, їх незначна конкурентна спроможність в умовах задерніння ґрунту, послаблене вегетативне поновлення, знищення екотопів шляхом розорювання та заліснення, надмірне випасання.

Умови місцезростання:

Степові трав'янисті, глинисті, піскуваті та кам'янисті схили, зарості степових чагарників, у складі угруповань кл. Festuco-Brometea (союз Festucion valesiacae) та Rhamno-Prunetea. Позитивно реагує на розпушеність ґрунту, послаблення ценотичної конкуренції. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Ранньовесняний ефемероїд. Трав'яна рослина 10-25 см заввишки. Цибулина яйцеподібна. Листки в прикореневій розетці, ши-роколінійні (4-8 мм завширшки), плоскувато-жолобчасті, без білої поздовжньої смужки. Суцвіття щиткоподібне, 5-25-квіткове, однакової з листками довжини або трохи коротше за них. Квітки 14- 20 мм завдовжки, листочки оцвітини білі з широкою зеленою смужкою на зовнішньому боці. Квітконіжки після відцвітання висхідні або відхилені. Плід яйцеподібна коробочка з 6 тупуватими ребрами. Цвіте на 4-5 рік у квітні-травні, плодоносить у червні. Розмножується насінням та цибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Червоного списку МСОП. Необхідні облік місцезнаходжень виду, моніторинг популяцій, створення заповідних об'єктів та вирощування в ботанічних садах, введення в культуру. Заборонено збирання викопування цибулин, порушення умов місцезростання, заліснення ділянок, надмірний випас.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, селекційне.

Основні джерела інформації:

Флора европейской части СССР, 1979; Гейдеман, Витко, Истратий и др., 1982; Гейдеман, Николаева, 1980; Красная книга СССР, 1984; ЧКУ, 1996; Мосякін, 1999; Определитель вьсших растений Украинь, 1987; Walter, віі^, 1998; Zahariadi, 1966.

Автор:

Л.І. Крицька, С.Є. Дятлов

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков