prevnext

Яловець смердючий

Juniperus foetidissima Willd.

Червона книга України Яловець смердючийКарта поширення виду

Судинні рослини
Голонасінні Pinophyta. (Gymnospermae)
Кипарисові. Cupressaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Середземноморський вид на пн. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх. Середземномор'я (Балканський п-ов, о. Кіпр), Кавказ, Закавказзя, Мала Азія, Крим. В Україні - Центральна частина Головної гряди Кримських гір (г. Чорна, схили хребтів Сінаб-Даг та Інжир-Сирт). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Єдина популяція загальною площею біля 90 га, представлена кількома локалітетами, приуроченими до схилів. Формує світлі рідколісся, де виступає домінантом деревного ярусу, що має зімкненість крон 0,2-0,6, низький (Уа) бонітет. Середня висота дерев 8 м, діаметр 22 см, вік до 400 років. Підріст відсутній.

Причини зміни чисельності:

Антропогенні (випасання худоби, вирубування), природні (надмірна кількість копитних в заповіднику, недостатнє природне відновлення, слабка конкурентна здатність виду, вузька екологічна амплітуда).

Умови місцезростання:

Верхній лісовий пояс (700-950 м н.р.м.) на крутих (30-45°) південних та пд.-сх. схилах на щебенистих слабко розвинених суглинистих, досить змитих бурих, хрящеватих ґрунтах. Гірські реліктові хвойні ліси кл. Erico-Pinetea. Карбонатофіл. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Фанерофіт. Одно-, дводомне дерево до 15 м заввишки. Тривалість життя до 1000 років. Крона яйцеподібно-овальна. Хвоя лускоподібна, на темнозелених пагонах. Запилюється у квітні-травні. Шишкоягоди (діаметр близько 1 см) темно-бурі з сизим відтінком; дозрівають восени наступного року. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у Кримському ПЗ (Центральне лісництво). Заборонено порушення умов зростання, рубки, обрізка гілок, пересадка і підсадка інтродукованих порід.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Лісоформуюче, протиерозійне, ґрунтозахисне, кліматорегулююче.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2000; Криштофович, 1908; Методические рекомендации... , 1992; ЧКУ, 1996; Чопик, 1978; Шеляг-Сосонко, Дидух, Молчанов, 1985.

Автор:

Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

С.О. Свірин