l1

prevnext

Пухирник середній

Utricularia intermedia Hayne

Червона книга України Пухирник середнійКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Пухирникові. Lentibulariaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісна водна комахоїдна рослина, яка скорочує своє поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Арктика, Європа (Скандинавія, Середня та Атлантична), Кавказ, Зх. та Сх. Сибір, Далекий Схід, Середня Азія (Тянь-Шань), Середземномор'я, Японія, Китай, Пн. Америка. В Україні - лісова зона, переважно Полісся - спорадично, Лісостеп - зрідка. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Хм, Вн, Чк, Хр.

Чисельність та структура популяцій:

Утворює невеликі популяції, зростає куртинами, добре помітними під час квітування. Місцезнаходження в лісостеповій та степовій зоні потребують підтвердження.

Причини зміни чисельності:

Меліоративні роботи, осушення прилеглих до водойм територій, забруднення води та коливання її рівня.

Умови місцезростання:

Індикатор оліго- та мезотрофних, замкнених, водойм та боліт із постійним рівнем води, мулувато-торфовими та торфовими донними відкладами. Зростає у старицях та канавах на глибині 10-150 см. Характерний вид угруповань асоціації Utricularietum intermedio-minoris, а також Sphagno-Utricu-larietum intermediae. Діагностичний вид союзу Sphagno-Utricularion. Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Плейстофіт. Комахоїдна рослина з двома типами вегетативних гонів. Одні з них несуть зелені листки, їх долі із щетиноподібним вістрям, інші - безколірні, із пухирцями, що відкриваються всередину і вловлюють дрібних водних безхребетних тварин. Суцвіття китиця, виступає над поверхнею води, із 2-6 квітів 12-15 мм завдовжки, на квітоносі 10-20 см заввишки. Віночок двогубий, світло-жовтий із червоними смужками. Нижня губа плоска, тупа, шпорець ціліндричний. Плід куляста коробочка. Цвіте в червні-серпні. Плодоносить у вересні. Розмножується насінням та вегетативно (зимуючими бруньками туріонами).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють у Поліському, Рівненському, "Черемському" ПЗ, Шацькому та "Прип'ять-Стохід" НПП. Заборонено порушення умов місцезростання, розчищення водойм, їх осушення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Андрієнко, Попович, Шеляг-Сосонко, 1986; Макрофи-тьі-индикаторьі изменений природной средьі, 1993.

Автор:

Т.Л. Андрієнко

Фото, малюнок:

О.О. Орлов, О.А. Жигаленко (вставки)