l1

prevnext

Пухирник південний

Utricularia australis R.Br.

Червона книга України Пухирник південнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Пухирникові. Lentibulariaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Європейсько-середземноморський вид на сх. межі диз'юнктивного ареалу; комахоїдна рослина.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений у більшості країн Європи (Середня та Атлантична, пд. Скандинавія, Середземномор'я, зх. частина Росії) та в Австралії; наводяться окремі осередки в Африці та Азії. В Україні трапляється на Закарпатській рівнині та у Прикарпатті. Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Виявлено в 1997 р. у заплаві р. Латориця, біля с. Великі Геївці Ужгородського р-ну; зараз відомо 8 локалітетів (від словацько-українського кордону до с. Драгиня Мукачівського р-ну та в окол. с. Дийда Берегівського р-ну). У 2006 р. виявлений в о. Банське, м. Косів Івано-Франківської обл. Вказівка про знаходження виду в окол. Львова є, очевидно, помилковою, як і вказівки U. neglecta для околиць Києва. Площа угруповань від 20 м2 (окол. с. Драгиня) до кількох сотень квадратних метрів у мікролоку-сах біля с. Червоне Ужгородського р-ну. Частка виду в угрупованнях становить 20-80%. Зважаючи на значну площу меліоративних каналів, загальна кількість локалітетів виду у межах Закарпатської рівнини, очевидно, є більшою.

Причини зміни чисельності:

Руйнування стариць річок, осушування території, забруднення водойм, спрямлення русел річок; рідкість екотопів відповідного типу.

Умови місцезростання:

Трапляється у стоячих водах стариць, меліоративних каналів, ставків низинної частини Закарпаття у межах 100-115 м н. р. м. Надає перевагу чистим і добре прогрітим водоймам. Формує угруповання асоціацій Lemno-Utricularietum australis; належить також до складу кількох асоціацій кл. Lemnetea. Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Плейстофіт. Багаторічна рослина з плаваючими пагонами без коренів. Стебло 10-40(60) см завдовжки. Листки кількаразово розсічені на ниткоподібно-лінійні частки, частина яких метаморфізована в ловчі пухирці. Віночок 12-18 мм завдовжки. Квітки жовті або яскраво-жовті. Цвіте у червнілипні, плодоносить у серпні-вересні. Розмножується вегетативно й насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Включений до "Червоного списку судинних рослин Карпат" і "Червоного списку Закарпаття". Охороняють в НПП "Гуцульщина", в заказнику загальнодержавного значення "Великодоброньський", заказниках місцевого значення "Дідівський Міц" та "Став" (окол. с. Дийда). Більшість локалітетів є поза межами цих об'єктів. Необхідно забезпечити охорону в усіх оселищах виду, моніторинг популяцій. Доцільно культивувати у ботанічних садах. Заборонено проведення осушувальних робіт, евтрофікацію водойм.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Кормове, декоративне, водорегулююче.

Основні джерела інформації:

Данилик, Соломаха, Соломаха, 2007; Флора Европей-ской части СССР, 1981; Drescher, Prots, Mountford, 2003.

Автор:

Б.Г. Проць

Фото, малюнок:

А.В. Мигаль