l1

prevnext

Шиверекія подільська

Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex DC.

Червона книга України Шиверекія подільськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Румунія (Добруджа), Росія (центральні р-ни Сх.-Європейської рівнини, Урал). В Україні: Зх. Лісостеп (Товтри, Придністров'я), Степ (зрідка). Адм. регіон: Ів, Тр, Чц, Хм, Дц, Лг, Од.

Чисельність та структура популяцій:

У Зх. Лісостепу локальні популяції налічують тисячі особин; чисельність стабільна. Аналогічна популяція в Одеській обл. У Донецькій обл. популяція малочисельна, займає дуже малу площу, стан популяції у Луганській обл. невідомий.

Причини зміни чисельності:

Руйнування екотопів внаслідок добування вапняків, низька конкурентна здатність виду.

Умови місцезростання:

Кам'янисті вапнякові та черепашкові (в Одеській обл.) відшарування та осипища, скелі, крейдяні схили. У Правобережному Лісостепу та в Одеській обл. росте переважно на рендзинах та осипищах в угрупованнях порядку Alysso-Sedetalia, зрідка - кл. Asplenietea trichomanis та Festuco-Brometea. У Донецькій та Луганській обл. - у складі томілярних угруповань кл. Helianthemo-Thymetea, у разі збільшення кількості щільнодернинних злаків зникає. Ксерофіт, карбонатофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічна трав'яна рослина 10-20 см заввишки, густо опушена сіруватими зірчастими волосками, з багатоголовчастим кореневищем; утворює дернини. Стебло висхідне, розгалужене, при основі з розеткою видовжено-оберненоовальних листків. Стеблові листки видовжено-яйцеподібні або яйцеподібні, з дрібними зубчиками, сидячі, розеткові листки - черешкові, від лопатчастих до ланцетних. Квітки білі, дрібні, утворюють китицю 6-8 см завдовжки. Плід яйцеподібний або майже кулястий опушений стручечок 2-5 мм завдовжки. Цвіте у квітні-червні, плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Включено до Європейського червоного списку, Додатку Бернської конвенції. Охороняється в ПЗ "Медобори", НПП "Подільські Товтри", РЛП "Дністровський каньйон", заказнику "Мар'їна гора" в Артемівському р-ні Донецької обл. Необхідно контролювати стан популяцій та створювати нові заказники. Заборонено видобування крейди, вапняків і черепашників у місцях виростання виду, порушення оселищ.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують в ботанічних садах України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Бондаренко, 2009; Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Екофлора України, 2007; Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Ткаченко, Дубовик, 1986; ЧКУ, 1996.

Автор:

І.А. Коротченко, О.О. Кагало, А.П. Ільїнська, І.І.Чорней

Фото, малюнок:

О.О. Кагало, В.В. Буджак