l1

prevnext

Редька приморська

Raphanus maritimus Sm. s.l.

Червона книга України Редька приморськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний літоральний вид на межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Атлантична, Сх. Європа; Середземномор'я, Пд.-Зх. Азія; Африка; Австралія (занесено). В Україні - Причорномор'я, Крим. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Невисока. Рослини трапляються поодинці або нечисельними групами; популяціїї інтенсивно скорочуються і зникають.

Причини зміни чисельності:

Антропогенні: руйнування місць зростання унаслідок господарської діяльності, надмірне рекреаційне навантаження, активна забудова приморської смуги; природні: сте-нотопність, понижена конкурентна спроможність виду, слабке плодоношення, відсутність вегетативного розмноження.

Умови місцезростання:

Трапляється спорадично на бідних піщаних морських узбережжях з різкозмінним зволоженням. Малосформовані угруповання відносяться до кл. Ammophiletea та Cakiletea maritimae. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Терофіт. Трав'яний монокарпік (однорічник) з потовщеним стрижневим коренем 0,3-1 м заввишки. Стебло прямостояче, дуже галузисте, ріпоподібно потовщене і м'ясисте в області гіпокотиля, як і листя, шорстке від простих волосків. Листки короткочерешкові (нижні), ліроподібно-пірчасторозсічені з 5-9 боковими частками. Квітки блідожовті, рідше білі з жовтими або фіолетовими жилками, зібрані у просту китицю. Плід нерозкривний циліндричний стручок, з 2-4 кулясто здутих члеників, з конічно-шилоподібним носиком, довшим за стручок. Цвіте у червні-серпні, плодоносить у вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється на території Карадазького та "Мис Мартьян" ПЗ. Рекоменується дослідити стан популяцій, розробити методи реінтро-дукції виду, культивувати у ботанічних садах і парках. Заборонено забудову приморських смуг, обладнання місць рекреації, забір піску.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Харчове

Основні джерела інформації:

Голубев, 1996; Голубев, Ена, Сазонов, 1999; Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982; Екофлора України, 2007; Определитель вьісших растений Крьіма, 1972; Флора европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1953; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europaea, 1993.

Автор:

А.П. Ільїнська

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков