l1

prevnext

Жовтушник український

Erysimum ucranicum J. Gay.

Червона книга України Жовтушник українськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Ендемік крейдяних відслонень.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх. Європа (пд. частина). В Україні трапляється в басейні р. Сіверський Донець. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Вид представлений локальними популяціями; рослини трапляються поодинці або невеликими групами.

Причини зміни чисельності:

Антропогенні: руйнування місць зростання унаслідок господарської діяльності; природні: стенотопність, понижена конкурентна спроможність виду, обумовлена низькою насіннєвою продуктивністю.

Умови місцезростання:

Зростає на сухих еродованих крейдяних схилах; є елементом петрофільних або петрофільно-степових ценозів, що відносяться до угруповань кл. Helianthemo-Thymetea, Sedo-Scleranthetea. Облігатний кретофіл. Геліофіт. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Трав'яний полікарпік або пе-ренуючий монокарпік 0,2-0,5 м заввишки. Стебло галузисте, опушене двічі- та тричіроз-дільними волосками. Листки лінійноланцет-ні або лінійні, сидячі, цілокраї, густо вкриті двічі- і тричіроздільними волосками. Квітки досить великі, жовті, зібрані у видовжену китицю. Плід сплющено- чотирикутний, трохи горбочкуватий від насінин, розкривний стручок, 2-7 см завдовжки; стовпчик тонкий. Цвіте у липні-серпні, плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в Луганському ПЗ (відділення "Стрільцівський степ") та НПП "Святі гори". Необхідно запровадити моніторинг стану популяцій. Рекомендується культивувати вид у ботанічних садах і парках. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2007; Зиман, 1976; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europaea, 1993.

Автор:

А.П. Ільїнська

Фото, малюнок:

Н.Ю. Гнатюк