l1

prevnext

Жовтушник кринкський

Erysimum krynkense Lavrenko

Червона книга України Жовтушник кринкськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Сх.-причорноморський ендемік крейдяних відслонень.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх. Європа (пд. частина). В Україні - Лівобережний злаково-лучний Степ у долині р. Кринки. Адм. регіон: Дц.

Чисельність та структура популяцій:

Єдина нечисленна популяція (відома лише з locus classicus: Донецька обл., Амвросіївський р-н, окол. с. Білоярівка), стан якої невідомий.

Причини зміни чисельності:

Руйнування місць зростання внаслідок господарської діяльності; природні чинники: стенотопність, понижена конкурентна спроможність виду, обумовлена низькою насіннєвою продуктивністю.

Умови місцезростання:

Зростає на сухих еродованих крейдяних схилах, де трапляється у петрофітних або петрофітно-степових ценозах (угруповання кл. Sedo-Scleranthetea, Helianthemo-Thymetea). Ксерофіт. Облігатний кретофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Напіврозетковий монокарпік (дворічник) 0,4-0,8 мм заввишки. Стебло, просте або галузисте (вгорі), опушене двороздільним волосками. Листки від корот-кочерешкових (нижні) до сидячих (верхні), вузьколінійні, цілокраї, вкриті дво- або тричі-роздільними волосками. Квітки жовті, зібрані у видовжену при плодах китицю. Плід - потовщений сплющено-чотирикутний розкривний стручок, 2-3 см завдовжки. Цвіте у липні-серпні, плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Необхідно запровадити моніторинг стану популяцій. Рекомендується культивувати вид у ботанічних садах і парках. Заборонено збирання рослин (гербаризацію), порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2007; Зиман, 1976; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europaea, 1993.

Автор:

А.П. Ільїнська

Фото, малюнок:

Н.Ю. Гнатюк