l1

prevnext

Катран татарський

Crambe tataria Sebeok

Червона книга України Катран татарськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Пд.-сх.-європейсько-пд.-зх.-сибірський сарматський степовий вид на пд.-зх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Кавказ, Пд.-Зх. Сибір, Ср. Європа (Угорщина, Румунія), Середземномор'я (Болгарія). В Україні зрідка трапляється у Лісостепу, Степу, Криму. Адм. регіони: Кв, См, Ів, Тр, Вн, Кд, Дн, Хр, Дц, Лг, Од, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

У степовій зоні й Лісостепу трапляється зрідка, поодиноко або невеликими групами особин. Чисельність популяцій і ареал зменшуються унаслідок розорювання степів. У популяціях на Подільській височині вид має відносно стабільну чисельність завдяки заповідному режиму.

Причини зміни чисельності:

Руйнування екотопів, розорювання степів, інтенсивне рекреаційне навантаження, збирання рослин. Недостатнє природне відновлення, низька конкурентна здатність.

Умови місцезростання:

Росте переважно на чорноземах у складі угруповань союзу Astragalo-Stipion. У пн. частині ареалу приурочений до крейдяних відслонень з угрупованнями союзу Centaureo carbonati-Koelerion talievii. На Поділлі трапляється у складі екстразональних лучно-степових угруповань союзу Cirsio-Brachypodion pinnati. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Спочатку опушений, а пізніше голий, напіврозетковий трав'яний багаторічний монокарпік, 60-120 см заввишки. Листки розеткові великі (до 30 см завдовжки), черешкові, глибоко двічі пірчастороздільні, з довгастими або лінійно-довгастими, зубчастими або надрізаними частками, спочатку жорстковолосисті, потім голі; верхівкові - дрібні, ланцетні, майже суцільні. Квітки білі, зібрані в складну волотисто-галузисту китицю (плейоботрій). Плід - голий нерозкривний двочленний стручечок з майже кулястим поперечно зморшкуватим 4-реберним верхнім члеником. Цвіте в травні-червні, плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється на території Галицького НПП (ділянки "Касова гора", "Великі Голди"), Луганського й Українського степового ПЗ, РЛП "Печенізьке поле" (Харківська обл.). Необхідний моніторинг відомих популяцій. Заборонено порушення місць зростання, терасування та заліснення схилів, надмірне випасання худоби, збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Вітамінне, декоративне, жироолійне, кормове, харчове, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2007; Жижин, Кагало, Шеляг-Сосонко, 1990; Определитель вьсших растений Крьма, 1972; Флора европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1953; Флора Крьма, 1947; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europaea, 1993.

Автор:

А.П. Ільїнська, І.А. Коротченко, О.О. Кагало

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта, Я.П. Дідух