l1

prevnext

Катран Стевена

Crambe steveniana Rupr.

Червона книга України Катран СтевенаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Передкавказзя та Крим (Передгір'я). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється поодинці і невеликими групами. Чисельність незначна й різко зменшується.

Причини зміни чисельності:

Антропогенні: руйнування екотопів внаслідок майже повного розорювання степових схилів, випасання худоби, інша господарська діяльність; природні: стенотопність виду, низька конкурентна здатність, недостатнє природне відновлення; понижена схожість насіння.

Умови місцезростання:

Степові схили переважно з виходами крейди та мергелю (угруповання порядку Alysso-Sedetalia). Геліофіт. Субксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Зовсім голий, сизуватий, на-піврозетковий трав'яний монокарпік (інколи полікарпік), 60-100 см заввишки. Листки товсті, м'ясисті, розеткові, черешкові, пір-часторозсічені або двічі пірчасторозсіче-ні, з віддаленозубчастим або надрізаним краєм та притупленою верхівкою, 18-30 см завдовжки. Квітки білі, зібрані в розлогу, рихлу, дуже галузисту складну китицю (пле-йоботрій). Плід - голий, нерозкривний, двочленний стручечок; його верхній членик округлий, чотирьохгранний, сітчастий, коричневий (зрілий), 6-8 мм завдовжки і 6-7 мм завширшки. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у заказнику загальнодержавного значення "Ак-Кая". Слід проводити моніторинг стану популяцій та інтродукцію рослин в ботанічні сади та парки. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, жироолійне, харчове, протиерозійне, перспективно-кормове.

Основні джерела інформації:

Голубев, 1996; Екофлора України, 2007; Красная книга СССР, 1984; Липський, 1894; ЧКУ, 1996; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europaea, 1993.

Автор:

А.П. Ільїнська, Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

Т.В. Степаненко