l1

prevnext

Катран пірчастонадрізаний

Crambe pinnatifida W.T.Aiton

Червона книга України Катран пірчастонадрізанийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Панонсько-західнопонтичний рідкісний степовий ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Центральна (Угорщина), Сх. (Молдова, пд. України, Крим) Європа. В Україні - Зх. Лісостеп, Крим. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Рослини трапляються невеликими групами або поодинці, чисельність та структура популяцій недостатньо вивчена.

Причини зміни чисельності:

Антропогенні: розорювання степових схилів, збирання рослин для букетів та харчових цілей; природні: стенотопність та низька конкурентна спроможність виду, недостатнє природне відновлення.

Умови місцезростання:

Сухі степи (кл. Festuco-Brometea), сухі схили, глинисті урвища (кл. Sedo-Scleranthetea). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Напіврозеткова трав'яна рослина 0,3-0,7 (1,5) м заввишки. Стебло прямостояче, дуже галузисте, голе, сизе. Листки великі, голі, не м'ясисті; розеткові - довгочерешкові, від пір-частонадрізаних до пірчастороздільних з крупними (чергуються з дрібнішими) виїмчасто-крупнозубчастими довгастими лопатями; стеблові (верхні) - ланцето-лопаткоподібні. Квітки зібрані в складну розлогу китицю (плейоботрій); пелюстки білі, 7-9 мм завдовжки. Плід нерозкривний двочленний стручечок; верхній членик круглястий, горбисто-зморшкуватий або майже гладенький з губчастою тканиною, 7-9 мм завдовжки. Цвіте у квітні-травні (червні). Плодоносить у червні-вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Рекоменується дослідити стан популяцій, культивувати вид у ботанічних садах, реін-тродукувати в природні екотопи. Заборонено збирання рослин, розорювання та терасування схилів, їх заліснення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, кормове, їстівне, протиерозійне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Дубовик, 1995; Екофлора України, 2007; Опреде-литель вьісших растений Крьіма, 1972; Определи-тель вьісших растений Украиньї, 1987; Флора ев-ропейской части СССР, 1979; Халилов 1991, 1993; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europaea, 1993.

Автор:

А.П. Ільїнська

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков