l1

prevnext

Катран мітрідатський

Crambe mitridatis Juz.

Червона книга України Катран мітрідатськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний ендемічний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Передкавказзя, Нижня Волга. В Україні у Криму: Тарханкутський (ур. Джангуль) та Керченський (узбережжя моря від п-ова Ка-зантип до Чокрацького озера; г. Опук) п-ови. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисленні, розміри до кількох сот м2. Рослини ростуть поодинці або групами по 20-30 особин. Найбільша їх щільність на м. Казантип та в ур. Джангуль. Більш чи менш стабільна чисельність особин спостерігається у важкодоступних місцях (кам'янисті розщелини), а на узбережжі - різко зменшується.

Причини зміни чисельності:

Антропогенні зміни: рекреаційне навантаження, руйнування екотопів внаслідок випасання, зривання рослин на букети, викопування; та природні чинники: низька конкурентна здатність, вузька еколого-ценотична амплітуда виду, недостатнє природне відновлення.

Умови місцезростання:

Приморські вапнякові скелі та вапняково-мергелисті урвища. Геліофіт. Субксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Напіврозетковий монокарпік (переважно дворічний) до 2,5 м заввишки. Стебло прямостояче, майже від основи галузисте, внизу розсіяно опушене простими волосками. Листки розеткові, зверху шкірясті, трохи блискучі, черешкові, ліроподібно-пірчасті, по краю нерівномірно- і нерівнове-ликозубчасті, зубчики відтягнуті, дещо хрящуваті. Квітки білі, зібрані в складну розлогу китицю (плейоботрій). Плід - нерозкрив-ний двочленний стручечок з гоструватим до обох кінців і виразно ребристим верхнім члеником, діаметром 2-3,5 мм. Цвіте у квітні-травні. Плодоносить у червні-вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється в Казантипському та Опукському ПЗ. Рекоменується створити заповідник на п-ві Тарханкут, моніторинг стану популяцій, культивування у ботанічних садах та реінтродукція в природні екотопи. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання, облаштування місць рекреації.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, їстівне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Голубев, 1996; Екофлора України, 2007; Ново-сад, 1992; Юзепчук, 1951; ЧКУ, 1996; Atlas Florae Europaeae, 1996; Ball, 1993.

Автор:

А.П. Ільїнська, Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта