l1

prevnext

Катран великоквітковий

Crambe grandiflora DC.

Червона книга України Катран великоквітковийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний степовий ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Крим (Сх., Керченський п-ів), Кавказ (Перед-кавказзя). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисленні. Рослини трапляються поодинці або невеликими групами.

Причини зміни чисельності:

Низька конкурентна спроможність виду, недостатнє природне відновлення, стенотоп-ність. Руйнування екотопів унаслідок розорювання степів та степових схилів, збирання рослин для букетів та харчових цілей.

Умови місцезростання:

Степи (угруповання кл. Festuco-Brometea), сухі кам'янисті схили, відшарування вапняків (порядок Alysso-Sedetalia). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Напіврозеткова трав'яна рослина 0,6-1 м заввишки. Стебло прямостояче, галузисте, голе, сизе. Листки великі, товсті, шкірясті, голі й лише по краю й знизу по жилках жорстко-війчасті; розеткові - в обрисі яйцеподібні, пірчасторозсічені або двічі пірчасторозсічені з довгастими крупно виїмчасто-зубчастими й гострими лопатями; стеблові (верхні) - довгасті, надрі-занозубчасті до майже лінійних цілокраїх. Квітки зібрані у складне розлоге суцвіття (плейоботрій), що складається з видовжених простих китиць; пелюстки білі, 5,5-7 мм завдовжки. Плід двочленний нерозкривний стручечок; верхній членик у недозрілому стані на верхівці загострений, зрілий - круглий, 4-гранний, 8 (9)-11 мм завдовжки. Цвіте у квітні-травні (червні). Плодоносить у червні-вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Зростає в Казантипському ПЗ. Рекомендується детально вивчити поширення виду у Сх. Криму та на Керченському п-ві, всебічно дослідити стан популяцій, розробити систему індивідуальних заходів щодо його охорони, культивувати у ботанічних садах, реінтродукувати у природні екотопи. Заборонено збирання рослин, розорювання й терасування степів, їх заліснення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Вітамінне, декоративне, кормове, їстівне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Дубовик, 1995; Екофлора України, 2007; Опреде-литель вьісших растений Крьіма, 1972; Определи-тель вьісших растений Украиньї, 1987; Флора ев-ропейской части СССР, 1979; Халилов, 1991, 1993; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flora Europaea, 1993.

Автор:

А.П. Ільїнська

Фото, малюнок:

Т.В. Степаненко