l1

prevnext

Катран шершавий

Crambe aspera М. Bieb.

Червона книга України Катран шершавийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Східноєвропейський понтичний степовий ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх. Європа (пд. частина). В Україні трапляється в лісостеповій та степовій зонах. Адм. регіони: Вн, Дн, Дц, Хр, Лг, Од, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисленні. Рослини зростають поодинці або невеликими групами. Структура популяцій невідома.

Причини зміни чисельності:

Руйнування екотопів внаслідок розорювання степів та схилів, збирання рослин для букетів та харчових цілей. Стенотопність та низька конкурентна спроможність виду, недостатнє природне відновлення.

Умови місцезростання:

Степи; частіше на суглинистих, камянистих, супіщаних та солонцюватих чорноземах та відшаруваннях карбонатних порід. Геліофіт, ксерофіт, субксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Напіврозетковий полікарпік 0,3-0,5 (1) м заввишки. Стебло прямостояче, дуже галузисте, густо опушене шорсткими, довгими, простими волосками, сизе. Листки розеткові двічі або тричі пірчасторозділь-ні, з довгастими зубчастими долями. Квітки білі, зібрані в складну розлогу китицю (пле-йоботрій). Плід - нерозкривний двочленний стручечок; верхній членик гоструватий, горбисто-зморшкуватий, 7-9 мм завдовжки. Цвіте у квітні-травні (червні). Плодоносить у червні-вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідно проводити моніторинг за станом популяцій, культивувати у ботанічних садах та реінтродукувати в природні екотопи. Охороняється у відділенні "Хомутов-ський степ" Українського степового ПЗ. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання, розорювання схилів та степів, їх заліснення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Вітамінне, декоративне, кормове, їстівне.

Основні джерела інформації:

Дубовик, 1995; Екофлора України, 2007; Кондра-тюк, Бурда, Остапко, 1985; Халилов, 1993; Atlas Florae Europaeae, 1996; Ball, 1993.

Автор:

А.П. Ільїнська

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков