l1

prevnext

Ложечниця польська (піренейська)

Cochlearia pyrenaica DC.

Червона книга України Ложечниця польська (піренейська)Карта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Унікальна реліктова популяція гірського виду в рівнинних умовах Сх. Європи за межами основного ареалу. Має важливе значення для подальших філогеографічних і таксономічних досліджень.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середня та Атлантична Європа (переважно гори). В Україні відомий з єдиного локалітету на пн.-зх. Поділлі у верхів'ях р. Зх. Буг. Адм. регіон: Лв.

Чисельність та структура популяцій:

Єдина малочисельна популяція у Колтівсь-кій улоговині між сс. Колтів і Верхобуж Золо-чівського р-ну: 150-250 вегетуючих особин різного віку (крім ювенільних) й 30-100 генеративних. Чисельність генеративних ос. істотно змінюється від року до року. У випадках штучного руйнування дернини, яку утворюють мезофітні лучні злаки, відбувається формування локальних скупчень виду з високою чисельністю.

Причини зміни чисельності:

Біологічні особливості (тривалий, до 3-5 років, розвиток вегетативних особин, які після цвітіння й плодоношення відмирають) зумовлюють стенотопність і низьку конкурентну здатність виду в умовах експансії злаків, що утворюють потужну дернину, яка обмежує можливості природного поновлення виду.

Умови місцезростання:

Мезофітизовані унаслідок осушення боліт лучні угруповання союзу Magnocaricion elatae (підсоюз Caricenion rostratae). Гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Голий трав'яний напіврозетко-вий багаторічний монокарпік, 15-35 см заввишки. Стебло галузиться від основи. Листки розеткові - довгочерешкові, трикутно-яйцеподібні, круглясті або ниркоподібні, при основі серцеподібні, по краю цілісні або хвилясті; стеблові - короткочерешкові або сидячі (верхні) від трикутно-яйцеподібних з серцеподібною основою і заокруленозубчастих по краю до майже цілісних або трохи надрізаних (верхні). Квітки білі, зібрані в прості китиці, спочатку густі, пізніше видовжені. Плід голий розкривний еліптичний стручечок. Цвіте від квітня до серпня, максимум цвітіння - наприкінці квітня; плодоносить у травні-вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Локалітет знаходиться на території' ландшафтного заказника "Верхобузькі болота" (Львівська обл.). Необхідним є моніторинг популяції, створення НПП "Північне Поділля", що сприятиме організації менеджменту болотних екосистем. Заборонено збирання рослин, гербаризацію, порушення гідрологічного режиму, заліснення території.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Вітамінне, жироолійне, лікарське, харчове.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2007; Флора европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1953; ЧКУ, 1996; Atlas Florae Europaeae, 1996; Cieslak, Ronikier, Koch, 2007; Flora Europaea, 1993; Kochjarova, Valachovic, Bures, Mraz, 2006; Polska Czerwona ksiqga roslin, 2001; Vogt, 1985.

Автор:

О.О. Кагало, Н.М. Сичак, А.П. Ільїнська

Фото, малюнок:

О.О. Кагало, М.О. Кагало