l1

prevnext

Капуста кримська

Brassica taurica (Tzvelev) Tzvelev

Червона книга України Капуста кримськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Реліктовий вид. Потребує подальших таксономічних досліджень.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Кримський ендемік. Поширений на Пд. березі Криму (центральна частина). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Відомий лише з трьох локалітетів: г. Аю-Даг (основний), мис Мартьян та Кучук-Ламбат (окол. смт. Новий Маяк). Основна, найбільша популяція виду виявлена на Аю-Дазі у 1967 р., представлена майже двома сотнями особин переважно дефінітивного стану; популяція біля Кучук-Ламбат (мабуть вторинного походження; виявлена в 1996 р.) включає 2 особини дефінітивного стану та біля двох десятків - віргінільного; на мисі Мартьян відома одна особина (виявлена у 1976 р.), яка, можливо, вже зникла.

Причини зміни чисельності:

Вузька еколого-ценотична амплітуда, яка лімітується як природними (слабка конкурентна здатність виду, недостатнє насіннєве відтворення), так і антропогенними чинниками, зокрема порушенням екотопів внаслідок великого рекреаційного навантаження.

Умови місцезростання:

Росте на скелях нижньої частини сх. схилу г. Аю-Даг у місцях накопичення у невеликій кількості ґрунту і значною кількістю щебенистого рухляку та на кам'янистих осипищах морського узбережжя. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Напівкущик 1-1,5 м заввишки (у стані плодоношення) з більш-менш здерев'янілим при основі і дуже потовщеним стеблом і зимуючими розетками листків. Трав'яна частина стебла прямостояча або висхідна, вгорі розгалужена, густо опушена (разом з черешками) дрібними простими, назад відхиленими волосками. Листки трохи м'ясисті, розеткові - черешкові, ліроподібні, верхні - цілокраї, з заокругленою верхівкою, розсіяно опушені короткими простими волосками. Квітки жовті, зібрані в багатоквіткові китиці, спочатку досить щільні, при плодах видовжені до 10-15 см завдовжки. Плід голий розкривний стручок. Цвіте у травні-липні, плодоносить у кінці липня - на початку вересня. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку, Додатку Бернської конвенції. Охороняється у ПЗ "Мис Мартьян" та заказнику загальнодержавного значення "Аю-Даг". Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Центральному НАН України ім. М.М. Гришка і Нікітському - ННЦ УААН ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, селекційне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Голубев, Маслова, 1985; Екофлора України, 2007; Косьіх, Усачева, 1986; Крайнюк, 1988; Красная книга СССР, 1984; Редкие растения и животньїе Крьіма, 1988; Рьфф, 2000; Цвелев, 1969; ЧКУ, 1996.

Автор:

А.П. Ільїнська, Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

Т. Вініченко