l1

prevnext

Бурачок савранський

Alyssum savranicum Andrz.

Червона книга України Бурачок савранськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Причорноморський ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх. Європа (пд.). В Україні: у Причорномор'ї (басейн р. Пд. Буг та в пониззі р. Дніпра). Адм. регіони: Од, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Дуже незначна, рослини трапляються поодинці або нечисельними групами; в деяких місцезнаходженнях зникає.

Причини зміни чисельності:

Антропогенні: руйнування місць зростання унаслідок господарської діяльності, високе рекреаційне навантаження на піщаних аренах та природні чинники: стенотопність, понижена конкурентна спроможність виду.

Умови місцезростання:

Сухі другі борові тераси, бідні піщані ґрунти в розріджених угрупованнях кл. Festucetea vaginatae. Геліофіт. Ксерофіт (псамофіт).

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Дрібний напівкущик 0,1-0,3 м заввишки, густо зірчастоопушений. Стебло висхідне, при основі здерев'яніле, розгалужене, безрозеткове. Листки довгасто-оберненояйцеподібні, поступово звужені в черешок, зверху сірозеленуваті, знизу сіроповстисті від зірчастих волосків. Квітки жовті, зібрані у щиткоподібну китицю. Плід округло-оберненояйцеподібний стручечок 2-3 мм у діаметрі. Цвіте у другій половині травня - у червні, плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Зростає на території Чорноморського БЗ. Рекомендується культивувати у ботанічних садах і парках. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Медоносне, декоративне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Екофлора України, 2007; Котов, 1953; Котов, 1979; Atlas Florae Europaeae, 1996; Ball, Dudley, 1993.

Автор:

А.П. Ільїнська

Фото, малюнок:

І.І. Мойсієнко