l1

prevnext

Бурачок голоніжковий

Alyssum gymnopodum P.Smirn.

Червона книга України Бурачок голоніжковийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Ендемік

Ареал виду та його поширення в Україні:

Східнопричорноморський дифузно поширений вид. В Україні - бас. Сіверського Дінця, ексклави по берегах р. Кринки, Кальміусу та Самари. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Локальні популяції нечисленні (кілька десятків, рідше сотень особин) та нещільні (1-5 генеративних особин на 1 м2), іноді представлені поодинокими екземплярами.

Причини зміни чисельності:

Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування крейди, випасання худоби.

Умови місцезростання:

Сухі крейдяні (рідко вапнякові) відшарування. У складі томілярів (угруповання кл. Helianthemo-Thymetea) на початкових стадіях формування петрофітної рослинності. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічна, біля самої основи здерев'яніла рослина (півкущик) з короткими висхідними неплідними та плодущими гонами, 15-30 см заввишки. Вся рослина сірувато повстиста. Листки оберненояйцепо-дібні, тупі. Квітки жовті, у китицях, зібраних по кілька на верхівках пагонів. Стручечки оберненояйцеподібні, на верхівці округлі, опуклі, 2-4 мм завдовжки, зі стовпчиком 0,50,7 мм. Цвіте у травні-липні, плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку та Червого списку МСОП. Охороняється у відділенні "Крейдова флора" Українського степового ПЗ, НПП "Святі Гори", пам'ятці природи загальнодержавного значення "Балка Гірка", ботанічних заказниках місцевого значення "Верхньосамарський", "Крейдова рослинність біля села Кірове" та ін. Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено порушення умов місцезростань виду, терасування та заліснення схилів, розробка кар'єрів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Горєлова, Альо-хін, 1999; Донбас заповідний, 2003; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Морозюк, 1971; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Ткаченко, Парахонська, 1985; Флора УРСР, 1953; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко

Фото, малюнок:

В.М. Остапко