l1

prevnext

Бурачок Борзи

Alyssum borzaeanum Nyar.

Червона книга України Бурачок БорзиКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Причорноморський ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Центральна та Пд. Європа (Румунія, Греція, Болгарія); Передкавказзя. В Україні зростає в Причорномор'ї, Криму. Адм. регіони: Од, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції досить чисельні, але загальна їх кількість скорочується. Деякі популяцій уже втрачені.

Причини зміни чисельності:

Антропогенні: руйнування місць зростання внаслідок господарської діяльності, високе рекреаційне навантаження літоральної смуги Чорного моря; природні: стенотопність, знижена конкурентна спроможність виду.

Умови місцезростання:

Відкриті розріджені ценози на сухих, бідних приморських пісках та черепашниках, кам'янисті відшарування з пониженою ценотичною конкуренцією кл. Festucetea vaginatae, порядок Alysso-Sedetalia. Геліофіт. Ксерофіт (псамофіт).

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Дрібний напівкущик 0,1-0,3 м заввишки, сіруватий від густого зірчастого опушення. Стебло висхідне, при основі звивисте, розгалужене; безрозеткове. Листки від округлолопаткоподібних (нижні) до широ-коланцетних (верхні), білоповстисті (на вегетативних пагонах) або густо опушені (на генеративних пагонах) зірчастими волосками. Квітки жовті, зібрані у щиткоподібні китиці. Плід серцеподібний стручечок 2,5 мм завдовжки. Цвіте у квітні-травні (червні), вдруге - у вересні. Плодоносить у травні-липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Додатку Бернської конвенції, охороняється на території Чорноморського БЗ, ряду загальнодержавних заказників Криму. Рекомендується культивувати у ботанічних садах і парках. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Медоносне, декоративне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Голубев, 1996; Голубев, Ена, Сазонов, 1999; Екоф-лора України, 2007; Ільїнська, 1987; Atlas Florae Europaeae, 1996; Ball, Dudley, 1993.

Автор:

А.П. Ільїнська, Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта