prevnext

Зморшок степовий

Morchella steppicola Zerova

Червона книга України Зморшок степовийКарта поширення виду

Гриби
Сумчасті гриби. Ascomycota
Зморшкові. Morchellaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Аридний представник роду в складі міко-флори України, з диз'юнктивним ареалом. Описаний з України.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа (Молдова, Україна, Росія - в регіонах з посушливим кліматом), Центральна Азія (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). В Україні: Лісостеп та Степ. Адм. регіони: Кв, См, Чк, Кд, Дн, Пл, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється відносно часто, інколи великими групами, особливо в роки з вологою зимою та вологою і теплою весною, іноді утворює "відьмині кола" з 15-20 плодових тіл, діаметр яких сягає 7-8 м. В умовах посушливих весен плодові тіла не з'являються по кілька років підряд.

Причини зміни чисельності:

Збір населенням, розорювання степових ділянок та перелогів, непомірний випас худоби на степових схилах.

Умови місцезростання:

Цілинні ділянки Степу ділянки, переважно в місцях з помірним випасом худоби, перелоги, розріджені лісосмуги.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Плодове тіло заввишки до 15 см. Шапинка яйцеподібна, неправильнокуляста, іноді трохи сплюснута з боків або з верхівки, часто дещо сідлоподібна, зростається з ніжкою, вкрита сіткою виїмок неправильної форми, брудно-бурувато-сіра, при висиханні жовтувата, порожниста. Ніжка 4-9x4-6 см, товста, циліндрична, зморшкувата, сіро-біла, спочатку щільна, при розростанні - з кількома порожнинами. Сумки 200-270x15-24 мкм, 8-спорові, циліндричні. Спори 17-30x10-18 мкм, безбарвні, одноклітинні, еліпсоїдні, розташовані в один ряд. Парафізи циліндричні, 200-280x5-7,5 мкм, на верхівці потовщені до 10 мкм. Плодоносить у березні-квітні. Гумусовий сапротроф.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Українському степовому ПЗ (відділення "Хомутовський степ" і "Кам'яні Могили"), в заказниках місцевого значення "Яківлівський" (Миколаївська обл.) та "Каїрська балка" (Херсонська обл.). Вид необхідно підтримувати в колекціях чистих культур.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Зберігається в колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне. Смачний їстівний гриб.

Основні джерела інформації:

Бухало та ін., 2006; Зерова, 1941; Карпенко, 2004; Куткова, Сухомлин, 2007; Смицкая, 1980; Сміцька, Бойко, 1988; Соломахина, Пруденко, 1998; Сухомлин, Куткова, Паніна, 2007; Ткаченко, Попова, Ба-бенко, 2009.

Автор:

В.П. Гелюта, М.Ф. Бойко

Фото, малюнок:

О.Є. Ходосовцев, В.П. Гелюта