prevnext

Пізньоцвіт осінній

Colchicum autumnale L.

Червона книга України Пізньоцвіт осіннійКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Пізньоцвітові. Colchicaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Вид, що знаходиться на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Охоплює переважно Зх. та Центральну Європу (Великобританія, Данія, Франція, Німеччина, Чехія), а також Пд. (Іспанія, Італія Болгарія, Сербія, Хорватія) та Сх. Європу (Угорщина, Словаччина, Польща, Україна). В Україні - Карпати (переважно в передгір'ях та нижньому гірському поясі, рідше до 1100 м н.р.м.) Зрідка заходить на Поділля та Полісся. Адм. регіони: Жт, Кв, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Локал ітети займають площу від 0,3-0,4 до 5-6 га. Просторова структура у порушених екотопах (пасовища) - контагіозна, а у близьких до оптимуму - дифузно-контагіозна. Щільність популяцій складає 20(30)-60(70) особин на 1 м2. За віковою структурою популяції належать до молодих повночленних нормального типу. Здебільшого переважають ювенільні та віргінільні особини. У динаміці популяцій спостерігаються дрібномасштабні флюктуації.

Причини зміни чисельності:

Інтенсивно зривається на букети, викопується для пересадження, витоптується худобою, знищується при розорюванні лук.

Умови місцезростання:

Зустрі чається у садах, на вторинних луках, пасовищах, сінокосах, на заплавних луках, гірських схилах, що відносяться до кл. Molinio-Arrhenatheretea та Sedo-Scleranthetea, на свіжих дерново-підзолистих та бурих лісових ґрунтах. Мезогігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Трав'яний багаторічник, бульбоцибулинний осінній геоефемероїд з тривалим (більше 25 років) життєвим циклом. Листки широколанцетні із загостреною верхівкою розмірами 12-30 см х 1,5-7 см. Квіток у середньому 2-5, оцвітина рожева або пурпурова. Сегменти оцвітини еліптичні 4-7 см завдовжки. Плід - коробочка. Цвіте у вересні-жовтні, плодоносить у травні-липні наступного року. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють на територіях Карпатського БЗ, Карпатського, "Вижницький", "Гуцульщина", "Сколівські Бескиди", "Ужанський" НПП та низки заказників, пам'яток природи і заповідних урочищ. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено несанкціоноване збирання рослин, порушення умов місцезростань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують в ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне та лікарське; отруйний вид, містить калхецин.

Основні джерела інформації:

Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України, 2002; ЧКУ, 1996; Felbaba-Klushina, 2001.

Автор:

Л.М. Фельбаба-Клушина, І.І. Чорней

Фото, малюнок:

Л.Я. Нагорна, В.В. Буджак