prevnext

Брандушка різнобарвна

Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng.

Червона книга України Брандушка різнобарвнаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Пізньоцвітові. Colchicaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Європейський з диз'юнктивним ареалом вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Лісостепова та Степова зони на Східноєвропейській рівнин: від Бесарабської до При-волзької височини (Молдова, Україна, Росія), зрідка - в Угорщині, Румунії, Сербії, Італії. В Україні - переважно в Лісостепу та Степу, ізольований локалітет в Прут-Дністровській рівнині (5 місцезнаходжень). Адм. регіони: Кв, Чн, См, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції від кількох квадратних метрів до 5-25 га, з чисельністю - від кількох десятків до 15 тис. різновікових особин, зі щільністю від 2-5 до 136-160 особин на м2. У непорушених або малопорушених місцях сформувалися гомеостатичні популяції з лівосторонніми спектрами. У порушених умовах (лісорозведення на схилах) популяції регресивні, з правосторонні-ми спектрами.

Причини зміни чисельності:

Розорювання, терасування та заліснення схилів, інтенсивний випас, збирання букетів.

Умови місцезростання:

Степи кл. Festuco-Brometea, екотони між широколистяними лісами та лучними степами на схилах балок. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Весняний ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина 8-15 см заввишки. Бульбоцибулина яйцеподібна, з чорно-бурими оболонками. Листки (здебільшого 3) ланцетно-лінійні, з ковпачкоподібною верхівкою. Квітки поодинокі або по 2-3 з'являються одночасно з листками, лілові. Цвіте в березні-квітні. Плодоносить в травні. Плоди - видовжені або видовжено-яйцеподібні коробочки. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в ПЗ "Єланецький степ", Луганському, Українському степовому, заказниках, заповідних урочищах, ботанічних пам'ятках природи Полтавської та Запорізької обл., в РЛП "Тилігульський" (Одеська обл.) Заборонено розорювання, терасування та заліснення схилів, інтенсивне випасання, збирання букетів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в ботанічних садах (Національному ім. М.М. Гришка НАН України, Донецькому НАН України, Криворізькому НАН України, Чернівецького університету).

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Байрак, Стецюк, 2005; Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Гончаренко, Карпенко, 1998; Кучеревський, 2001; Мельник, Гриценко, Шевченко, 2006; Приходько, 1994; Чорней, Буджак, Токарюк, 2000.

Автор:

В.І. Мельник, В.В. Гриценко, М.М. Пере-грим, Д.Ю. Шевченко, С.А. Приходько, О.М. Байрак

Фото, малюнок:

В.В. Буджак