prevnext

Золотень жовтий (асфоделіна жовта)

Asphodeline lutea (L.) Rchb.

Червона книга України Золотень жовтий (асфоделіна жовта)Карта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Асфоделові. Asphodelaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Східносередземноморський вид на пн. межі ареалу, утворює рідкісні рослинні угруповання.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Балканський п-ів (Болгарія, Добруджа), Мала Азія, Кавказ. В Україні - Гірський Крим (на макросхилах головного пасма, передгір'ях, спорадично на яйлах). Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, представлені різновіковими групами. В окремих популяціях вид досить чисельний, виступає у ролі домінанта.

Причини зміни чисельності:

Знищення екотопів під впливом сильного антропогенного тиску, зокрема, освоєння територій.

Умови місцезростання:

На відкритих кам'янистих схилах, виступах скель, у петрофітних степових угрупованнях кл. Festuco-Brometea, в ялівцевих рідколіссях союзу Jasmino-Juniperion excelsae (кл. Quercetea pubescenti-petraeae). Росте на сухих слабкорозвинутих, щебенистих коричневих та дерново-карбонатних ґрунтах. Ксеропетрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Криптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 60-70 см заввишки. Кореневище вкорочене. Коренева система мичкуватого типу, корені потовщені. Стебло вкрите лінійношилопо-дібними довгими сидячими листками. Оцвітина шестипелюсткова, жовта. Квітки зібрані у густу довгу китицю. Цвіте у квітні-травні. Плодоносить у липні- серпні. Плід - округла коробочка. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Ялтинському гірсько-лісовому, Кримському, "Мис Мартьян" ПЗ, заказниках загальнодержавного значення - "Мис Айя", "Байдарський", "Аю-Даг", "Мис Фіолент", пам'ятках природи - "Гора Кішка", Агармиський ліс. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено порушення умов зростання, організацію місць рекреації, надмірний випас.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують у ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, харчове, медоносне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Вульф, 1930; Голубев, 1996; Зеленая книга Украинс-кой ССР, 1987; Каменских, Миронова, 2004; Флора СССР, 1955; ЧКУ, 1996.

Автор:

Н.О. Багрікова, К.С. Крайнюк

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта