prevnext

Кліщинець східний

Arum orientale M.Bieb.

Червона книга України Кліщинець східнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Ароїдні (Кліщинцеві). Araceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Реліктовий вид на пн. межі диз'юнктивного ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд. Європа, Кавказ, Балкани, Мала Азія, Іран. В Україні у Гірському Криму. У "Флора СССР" (1935) згадується Середнє Придніпров'я, Причорномор'я, але там зростає A.elongatum. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо кілька невеликих за розміром популяцій, але у їх межах щільність досить висока (до 5-9 на м2) і відновлення задовільне. Структура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності:

Господарська діяльність, зокрема вирубування лісів.

Умови місцезростання:

Тінисті листяні букові ліси верхнього гірського поясу на свіжих багатих бурих лісових ґрунтах. Угруповання союзу Dentario quinquefoliae-Fagion sylvaticae (кл. Querco-Fagetea). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт, ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина 20-30 см заввишки. Бульба округло-сплющена. Листки невеликі, стрілоподібні, до 7-7,5 см завдовжки та 6-8 см завширшки. Черешки дорівнюють або коротші за пластинку. Квітконосний пагін довший від листового черешка, що переходить у покривало до 10 см довжиною, темно-коричнево-пурпурове до основи зеленкувато-біле. Квітки одностатеві, зібрані в початок. Придаток початку циліндричний, до 2 см довжиною, темно-пурпуровий, коротший або дорівнює ніжці, на якій він розташований. Плоди яскраво-червоні. Цвіте в квітні-травні. Плодоносить у липні-серпні. Розмножується вегетативно і генеративно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Кримському ПЗ, пам'ятках природи загальнодержавного значення "Агармиський ліс" та "Каратау". Необхідно провести картування і з'ясувати чисельність популяцій, забезпечити репатріацію у відповідні екотопи. Заборонено проведення суцільних рубок у лісах.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Нікітському ботанічному саду - ННЦ УААН.

Господарське та комерційне значення:

Отруйне.

Основні джерела інформації:

Дубовик, 1981; Флора Крьіма, 1929, Флора СССР, 1935; ЧКУ, 1996.

Автор:

Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

О.Л. Кузьменко