prevnext

Осінник пізньоцвітовий (штернбергія пізньоцвітова)

Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.

Червона книга України Осінник пізньоцвітовий (штернбергія пізньоцвітова)Карта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Амарилісові. Amaryllidaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Реліктовий середземноморський вид на пн. межі поширення.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середня і Пд. Європа, Причорномор'я, Пе-редкавказзя, Мала Азія. В Україні - Пн.-зх. Причорномор'я, Степовий, рідко Гірський Крим. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Відомі популяції поблизу с. Веселий Кут Ар-цизького р-ну, с. Холодна Балка Біляївського р-ну Одеської обл., окол. м. Одеси та Ізмаїлу, окол. мм. Керчі, Сак, Севастополя, Бахчисараю, Сімферополя, смт. Коктебель; мис Казантип, Херсонес і Ай-Петринська яйла. Популяції локальні з дифузним і компактно-дифузним типом розміщення особин. Щільність популяцій становить в середньому 5-20 особин на 1 м2. Більшість популяцій повночленні з правосто-роннім віковим спектром і середнім рівнем життєвості.

Причини зміни чисельності:

Ізольованість популяцій, обмежені репродуктивні можливості виду, знищення та порушення місць зростання в результаті господарської діяльності, рекреація, викопування цибулин.

Умови місцезростання:

Глинисті та вапнякові схили, входить до складу степових, петрофітних і петрофітно-степових фітоценозів кл. Festuco-Brometea. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 5-14 см заввишки. Цибулина яйцеподібна 1-2 см в діаметрі з бурими перетинчастими оболонками. Стебло двогранне, біля основи обгорнуте короткою піхвою, одноквіткове. Листки (4-6) вузьколінійні, тупі, довші за стебло. Квітка жовта, оцвітина з трубочкою і лійкоподібним відгином, до 3 см завдовжки. Цвіте у серпні-вересні. Під час осінньої посухи іноді спостерігається підземне цвітіння. Листки і плоди з'являються наступної весни. Розмножується насінням і цибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Ялтинському гірсько-лісовому, Казантипському ПЗ, Тарханкутському НПП. Необхідні облік усіх існуючих популяцій, контроль за їхнім станом. Потрібно встановити заповідний режим у всіх місцезнаходженнях виду. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання, заповідного режиму природоохоронних територій, надмірний випас, рекреацію.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують в ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, отруйне.

Основні джерела інформації:

Лоскот, 1973; Флора европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1950; ЧКУ. Рослинний світ, 1996; Шеляг-Сосонко, Парфенов, Чопик и др., 1980.

Автор:

В.В.Новосад, Л.І. Крицька

Фото, малюнок:

В.П Ісіков, В.В. Савчук