prevnext

Нарцис вузьколистий

Narcissus angustifolius Curtis

Червона книга України Нарцис вузьколистийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Амарилісові. Amaryllidaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Високогірний європейський вид, диз'юнктивно поширений переважно в субальпійському поясі Сх. та Центральної Європи (переважно Карпати та Балкани: Албанія, Угорщина, Румунія та прилеглі території). В Україні у високогір'ї (Свидо-вець і Мармарош), у Закарпатському передгір'ї, на Закарпатській рівнині. Адм. регіон: Зк.

Чисельність та структура популяцій:

У високогір'ї популяції більш численні (близько 15), у передгір'ї та на рівнині малочисленні (3). Найбільша популяція в урочищі Кіреші поблизу м. Хуст, "Долина нарцисів", яка займає понад 200 га, можливо, має штучне походження. У Європі це єдине масове місцезростання N. an-gustifolius. Популяції мають переважно повно-членні вікові спектри, наявні ювенільні та ім-матурні рослини. Щільність 5-25 рослин на 1 м2.

Причини зміни чисельності:

Випас худоби та інші прояви господарської діяльності, у тому числі зривання на букети та викопування рослин для озеленення.

Умови місцезростання:

У субальпійському поясі на висоті 1500-1800 м н.р.м., на схилах різної експозиції, переважно в лучних угрупованнях кл. Mulgedio-Aconitetea, рідше союзу Potentillo-Nardion (кл. Calluno-Ulicetea). На рівнині ("Долина нарцисів") лучні угруповання асоціації Centaurio-Narcissetum angustifolii (кл. Cynosurion cristati, порядок Arrhenatheretalia, кл. Molinio-Arrhenatheretea). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина. Цибулини багаторічні, видовжені, діаметром 2-3 см, вкриті численними лусками, покривні луски бурі. Стебла поодинокі, 20-30 см завдовжки, при основі з 2 чи 3(5) вузьколанцетними листками 20-35 см завдовжки та 5-8 мм завширшки. Квітконоси з поодинокими квітками, квітконіжки при основі з широколанцет-ним плівчастим приквітковим листком. Оцвітина з циліндричною зеленкуватою трубочкою та колесоподібним відгином з 6 еліптичних жовтувато-білих лопатей. Привіночок (коронка) жовтуватий, з гофрованим яскравішим, іноді червонуватим, краєм. Плоди коробочки. Цвіте у високогір'ї у середині червня, на рівнині у першій половині травня, плодоносить, відповідно, у липні та червні. Розмноження насіннєве та вегетативне, дочірніми цибулинами з додаткових бруньок, що формуються на денці материнської цибулини.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Карпатському БЗ. Доцільно встановити моніторинг за найбільш вразливими популяціями, зокрема, на Закарпатській рівнині у "Долині нарцисів". Заборонено викопування рослин, надмірне випасання, заліснення територій.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують у Карпатському БЗ.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, селекційне.

Основні джерела інформації:

Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Карпатські сторінки ЧКУ, 2002; Кричфалуший, Гендей, 1987; Кричфалуший, Комендар, 1990; Крічфалушій, Війна-гій, Андрик, Дашко, 1999; Малиновський, Крічфалушій, 2002; ЧКУ, 1996; Чопик, 1976.

Автор:

С.М. Зиман, О.В. Булах

Фото, малюнок:

Л.Я. Нагорна, Д.М. Іноземцева