prevnext

Білоцвіт весняний

Leucojum vernum L.

Червона книга України Білоцвіт веснянийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Амарилісові. Amaryllidaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Середньоєвропейський вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Атлантична та Середня Європа, Середземномор'я (пн. Апеннінського п-ова). В Україні трапляється на Закарпатті, у Карпатах, Пе-редкарпатті, Малому Поліссі, Пн. Поділлі та в Розточчі. Адм. регіони: Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Переважна більшість популяцій нормального типу з повночленним лівостороннім віковим спектром і чисельністю особин від 50 до 500 екз. на м2. Виділяються три групи варіантів вікових спектрів, які властиві для лісових, лучних і високогірних популяцій. Завдяки значній екологічній пластичності вид посідає стійке положення в широкому діапазоні еколого-ценотичних умов.

Причини зміни чисельності:

Руйнування оселищ, осушувальна меліорація, викопування рослин для продажу разом з цибулинами.

Умови місцезростання:

Поширений від рівнини до верхнього лісового поясу (від 100 до 1400 м н.р.м), на заболочених, щільних, щебенистих, з ознаками огле-ювання ґрунтах. Має широку екологічну амплітуду: від відкритих лук (порядку Molinietalia) до широколистяних і хвойних лісів (кл. Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae, Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea). Найпоширеніший у широколистяних лісах нижнього гірського поясу (Закарпаття) і заплавних вільхових, ясенево-вільхових і дубових лісах (Передкар-паття та рівнинні території). Гігромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 1035 см заввишки з яйцеподібною цибулиною. Листки (3-5), лінійні, яскраво-зелені, шкірясті, блискучі. Два приквіткові листки зрослися в перетинчасте крило з двома кілями. Квітконіжки пониклі. Квіток на квітконосі 1-2 (рідко 3-4). Оцвітина широкодзвоникувата, шестичленна. Пелюстки білі з жовтою або зеленою плямою на верхівці. Плід - овально-тригранна коробочка. Цвіте у травні-липні, плодоносить у липні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Карпатському БЗ, ПЗ "Ґорґани", НПП Карпатському, "Синевир", "Сколівські Бескиди", Яворівському, Ужанському, РЛП "Равське Розточчя", "Верхнє-Дністровські Бескиди", "Надсянський", низці пам'яток природи, заказників, заповідних урочищ. Необхідно контролювати стан популяцій в окол. великих міст. Заборонено руйнування місцезростань, проведення осушувальної меліорації, викопування рослин та торгівлю ними.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у багатьох ботанічних садах і використовують в озелененні.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Каталог раритетного біорізноманіття..., 2002; Кріч-фалушій, Вайнагій, Мандрик, Дашко, 1999; ЧКУ, 1996; Чорней, Буджак, Токарюк, 2000; Шумська, 1992.

Автор:

І.І. Чорней, О.О.Кагало

Фото, малюнок:

М.М. Перегрим, Д.М. Іноземцева