prevnext

Білоцвіт літній

Leucojum aestivum L.

Червона книга України Білоцвіт літнійКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Амарилісові. Amaryllidaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Диз'юнктивне - у помірних областях Європи, Кавказу, Середземномор'я. В Україні - Закарпатська низовина та долини річок у нижньому поясі, степова зона - дельти рр. Дніпра, Дунаю, передгір'я Кримських гір. Адм. регіони: Зк, Од, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Найбільші популяції займають площі у кілька гектарів і нараховують по кілька тис. ос. (по-вночленний віковий склад), найменші - на кількох десятках квадратних метрів мають кілька десятків особин. У Криму відоме лише одне місцезростання. У дельті Дунаю зустрічається зрідка. На Херсонщині зростає з нерівномірною щільністю у межах вузької смуги плавневих угруповань на 20-кілометровій ділянці берега лиману. У Закарпатській обл. відомо близько десяти місць зростання.

Причини зміни чисельності:

Погіршення умов зростання внаслідок осушення, випасання, викошування до фази визрівання насіння та пряме знищення особин при розорюванні ґрунту чи викопуванні рослин. Найбільш відчутно зменшується чисельність у найменш стабільних лучних екотопах.

Умови місцезростання:

Береги водойм, перезволожені екотопи, зайняті лучною, чагарниковою чи лісовою рослинністю. Рослини витривалі до незначного затінення і вимогливі до тепла, вологи та багатства ґрунту, можуть домінувати у трав'яному ярусі фітоценозів. Угруповання відносяться до кл.: Querco-Fagetea, Salicetea purpureas, Molinio- Arrhenatheretea, Phragmitetea. Гігромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина. Цибулина яйцеподібна, 2-3 см у діаметрі; квітконос ребристий, злегка сплюснутий, 30-60 см заввишки; листків 4-7, широколінійних, блискучих, з сизим нальотом, 1-1,5 см завширшки, часто довших від квітконосу. Приквіткові листки 2, ланцетні; квітконіжки пониклі, квітки по 2-10 у зонтику. Оцвітина проста, шестичленна, широкодзвоникувата, листочки оцвітини 1,2-1,7 см завдовжки, білі з зеленою плямою на кінчику. Зав'язь нижня, коробочка діжко-чи грушоподібна або майже куляста, до 1,5 см в діаметрі; насінини круглі, чорні, гладкі. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Дунайському БЗ, заказниках "Великодобронський" (Закарпатська обл.), "Шаби" (Херсонська обл.). Заборонено заготівлю, продаж, порушення умов місцезростань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують у ботанічних садах України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Біорізноманітність Дунайського БЗ, збереження та управління, 1999; Голубев, Русина, 1985; Протопо-пова, Мринський, Мельник, 1971; Сабадош, 1988; Сабадош, Уманець, 1988; Уманец, 1998; Черкасов, Стихин, Савчук, 1984; Kagalo, 1998.

Автор:

В.І. Сабадош, О.Ю. Уманець

Фото, малюнок:

Р.Я. Кіш, В.П. Гелюта