prevnext

Підсніжник Ельвеза

Galanthus elwesii Hook.f.

Червона книга України Підсніжник ЕльвезаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Амарилісові. Amaryllidaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Диз'юнктивний вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Егейсько-балкансько-північнопричорно-морський вид, від пн. і сх. о-вів Егейського моря, Малої Азії до Пн.-Зх. Причорномор'я. В Україні є два фрагменти - на пд. Бесараб-ської височини та в Причорноморській низовині. Адм. регіони: Од, Мк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції' лінійні, витягнуті вздовж берегів лиманів, долин балок, часто фрагментовані. Найвища щільність - у плакорних дубових лісах (160 особин на 1 м2), дещо менша - в байрачних лісах (65 особин на 1 м2) та чагарникових заростях (60-140 особин на 1 м2) і найнижча - у степових угрупованнях (40-50 особин на 1 м2). У лісових угрупованнях сформувались гомеостатичні популяції з повночленними спектрами, у степових - регресивні популяції з право-сторонніми спектрами.

Причини зміни чисельності:

Фрагментарність, ізольованість популяцій, рекреаційне навантаження, зривання квітів на букети та викопування цибулин.

Умови місцезростання:

У дубових, байрачних в'язово-кленових лісах у складі весняної синузії трав'яного ярусу (союз Alno-Ulmion), по ярах та балках, вапнякових і степових схилах у складі деревно-чагарникових заростей (союз Prunion stepposae) та типчаково-ковилових степів (кл. Festuco-Brometeae). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Ранньовесняний ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина 25-35 см заввишки. Цибулина із зовнішньою бурою та двома внутрішніми білими оболонками. Листки (2), сизуваті, з восковим нальотом, звужені біля верхівки, до 22 см завдовжки, до 2,8 см завширшки. Квітки поодинокі, звислі, 3,4-4 см завдовжки, білі; зовнішні листочки оцвітини обернено-яйцеподібні, внутрішні - видовжено-трапецієподібні, на верхівці виїмчасті, з 2 світло-зеленими плямами. Плід - яйцеподібна або кругла коробочка. Цвіте у лютому-березні. Плодоносить у квітні-травні. Розмножується цибулинами та насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Червоного списку МСОП. Охороняють у Староманзирському заказнику з та РЛП "Тилігульський лиман" (Одеська і Миколаївська обл.). Необхідно здійснювати моніторинг популяцій, ширше культивувати в ботанічних садах, розширити мережу заповідних територій. Заборонено збирання рослин, заготівля, продаж, знищення місць зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України та ботанічному саду Одеського державного університету.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Баканова, 1970; Гейдеман, Николаева, 1973; Кожу-ра, 1972; Кожура, Шапошнікова, 1969; Мельник, 1993; Мельник, 1994; Флора европейской части СССР, 1979; ЧКУ, 1996; Davis, 1999.

Автор:

Л.І. Крицька, В.І. Мельник, С.Я. Діденко. О.М. Деркач

Фото, малюнок:

Я.П. Дідух , А. Мигаль