l1

prevnext

Вовче лико кримське

Daphne taurica Kotov

Червона книга України Вовче лико кримськеКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Тимелеєві. Thymelaeaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Надзвичайно рідкісний ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Гірський Крим. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо два локалітети (Перевальне лісництво у верхів'ях р. Великої Бурульчі на висоті 930 м н. р. м. в ур. Яман-Таш, скелі Мак-роусова Сімферопольського р-ну) у складі трьох ценозів площею 17, 42 і 2 м2. Чисельність популяції складає 157, 75 і 24 особини відповідно. Віталітетний стан рівноважний, віковий спектр злегка лівосторонній. Щільність рослин 9,2, 17 та 7 пагонів на 1 м2, відповідно.

Причини зміни чисельності:

Вузька еколого-ценотична амплітуда виду, відсутність відповідних екотопів, постійно діючий антропогенний фактор.

Умови місцезростання:

Зростають на дерново-буроземних ґрунтах, які сформувалися на юрських вапняках, мають слабколужну реакцію (рН ~ 7,5). Трапляється у маргінальних умовах, у рідколіссі зімкнутістю (0,2) за участю узлісних, лучно-степових і петрофітних елементів, що відносяться до асоціації Laserpitio-hispidl-Qercetum petraeae, порядку Querco-Carpinifolia betuli, а також чагарникових угруповань кл. Rhamno-Prunetea. Ксеромезофіт, карбонатофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Нанофанерофіт. Листопадний кущ 40-80 (інколи до 120) см заввишки. Кора темно-бура. Листки шкірясті, переважно видовжено-оберненояйцеподібні, 4-5 см завдовжки. Квітки жовтувато-бліді або кремові 1-3 мм завдовжки. Плід - темно-червона кістянка. Цвіте в травні-липні. Розмножується вегетативно та насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Необхідно закрити туристичні маршрути, які проходять поруч з локалітетом. Заборонено руйнування місць зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивується в Ботанічному саду ім. О.В. Фо-міна Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Дідух, 1996; Каплуновский, 1967; Котов, 1970; Определитель вьісших растений Украиньї, 1999; ЧКУ, 1996.

Автор:

Я.П. Дідух, В.В. Расевич

Фото, малюнок:

В.В. Савчук