l1

prevnext

Вовче лико Софії

Daphne sophia Kalen.

Червона книга України Вовче лико СофіїКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Тимелеєві. Thymelaeaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Вузькоендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Приурочений до басейну р. Сіверський Донець (пд. відроги Середньоруської височини). Виділяється чотири р-ни локалізації виду: Бєлгородсько-Шебекінський, Валуйсько-Во-локонівський, Ровеньківський та Новоос-кольський в межах Бєлгородської, Воронезької, Харківської областей. В Україні відомо 4 локалітеи виду: три у Вовчанському р-ні і один у Двурічанському (Харківська обл.). Адм. регіон: Хр.

Чисельність та структура популяцій:

Ценопопуляції мають переважно скупчений тип розподілу рослин у ценозах. У межах кл. Rhamno-Prunetea ценопопуляції мали рівноважний характер, в межах кл. Helianthemo-Thymetea - депресивний. У популяції поблизу с. Охрімівка за даними обліку чисельність особин в різні роки коливається від 40 до 200 пагонів, за останніми даними (2006 р.) - 175 рослин. Біля с. Мала Вовча чисельність виду станом на 2004 р. складала 770 пагонів, біля с. Жовтневе Друге станом на 2007 р. 600 пагонів, а біля с. Колодязне - близько 1500.

Причини зміни чисельності:

Із усіх 21 відомих місцезнаходжень 8, і в тому числі одне з території України, не збереглися до нашого часу. Причиною є суцільні й вибіркові рубки та лісонасадження на схилах, видобування крейди, збирання рослин на букети; особливості біології виду (плоди опадають нестиглими).

Умови місцезростання:

Екотонні угруповання чагарникового характеру (кл. Rhamno-Prunetea) між лісовою (кл. Querco-Fagetea, Erico-Pinetea) та степовою (кл. Festuco-Brometea) рослинністю і угрупованнями на крейдяних відслоненнях (кл. Helianthemo-Thymetea) на схилах балок. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Нанофанерофіт. Кущ 30-175 см заввишки. Пагони розгалужені. Кора темно-сіра, на молодих гілках бура. Листки оберненояйцеподіб-ні, сірувато-зелені, зісподу білувато-опушені. Квітки білі, 11-14 мм завдовжки, зібрані пучками на верхівках гілок. Плід яскраво-червона кістянка, опадає недостиглим. Цвіте в травні-липні. Розмножується вегетативно кореневими пагонами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняють у Вовчанському ландшафтному заказнику. Необхідно контролювати стан популяцій. Заборонено заготівлю рослин, порушення умов місцезростання (рубки, терасування схилів та лісопосадки).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, ботанічних садах Київського та Харківського університетів.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Банік, Тверетінова, Волкова, та ін., 2007; Мельник, 1995; Мильков, Бережной, 1990; Расевич, 2008; Смолко, 1967; Талиев, 1912; Kaleniczenko, 1949; Melnik, 1996.

Автор:

В.І. Мельник, В.В. Расевич

Фото, малюнок:

В.В. Расевич