prevnext

Цибуля ведмежа (черемша)

Allium ursinum L.

Червона книга України Цибуля ведмежа (черемша)Карта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Цибулеві. Alliaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Середньоєвропейський гірський вид, представлений в Україні окремим підвидом; піз-ньовесняний ефемероїд.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Атлантична, Середня та Сх. Європа, Середземномор'я, Скандинавія, Кавказ, Мала Азія. В Україні - Полісся (зрідка), Лісостеп (в основному Правобережний), Карпати та Передкарпаття - спорадично, сх. частина Лісостепу (зрідка). Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Пл, Хр.

Чисельність та структура популяцій:

Вид є сезонним домінантом, панує навесні в трав'яному покриві лісів в окремих місцях на площі до декількох сотень га. В популяціях переважають особини передгенеративних стадій розвитку, квітуючі особини складають 20-30% від загальної чисельності.

Причини зміни чисельності:

Вузька еколого-ценотична амплітуда, внаслідок чого вразливий до дії антропогенних факторів (суцільні рубки лісів, осушувальна меліорація, зрізання листя та витоптування рослин в процесі заготівлі як харчової та лікарської сировини).

Умови місцезростання:

Затінені широколистяні та мішані ліси порядку Fagetaliasylvaticae. Надає перевагу багатим гумусом свіжим та вологим некислим ґрунтам. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 20-40 см заввишки. Цибулина довгаста, без покривних лусок, має одну луску, яка являє собою основу листка. Стебло тригранне або напівцилін-дричне, виповнене, довше за листя або такої ж довжини. Листки (2-3) еліптичноланцетні 10-20 см завдовжки та 3-6 см завширшки, поступово звужуються у довгий (10-20 см) черешок. Покривало опадне. Суцвіття напів-кулястий 10-30-квітковий зонтик. Листочки оцвітини білі. Плід майже куляста тригранна коробочка. Цвіте в травні-червні. Розмножується насінням та вегетативно - цибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Канівському, Рівненському, "Ме-добори" ПЗ, Карпатському, Мезинському, Голо-сіївському, "Вижницький", "Подільські товтри", "Синевир", "Сколівські Бескиди", "Ужанський", "Яворівський" НПП, на території низки заказників і пам'яток природи. Необхідне створення заказників на Лівобережжі Дніпра, контроль стану популяцій. Заборонено суцільні рубки лісів, проведення осушувальних меліоративних робіт, заготівлю та торгівлю рослинами.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у багатьох ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення:

Харчове, лікарське, декоративне.

Основні джерела інформації:

Байрак, Стецюк, 2005; Красная книга Брянской области, 2004; Красная книга Республики Бе-ларусь, 2005; Онищенко, 2007; Орлов, 2005; Панченко, Лукаш, Чорноус, 2006; ЧКУ, 1996.

Автор:

Т.Л. Андрієнко

Фото, малюнок:

В.П Гелюта, Мойсієнко