l1

prevnext

Вальдштейнія гравілатоподібна

Waldsteinia geoides L.

Червона книга України Вальдштейнія гравілатоподібнаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Розові. Rosaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Середньоєвропейсько-балканський вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Південь Середньої Європи, Балкани. В Україні трапляється у Придністров'ї. У "Флорі УРСР" (1954) помилково вказано, що вид є звичайним для Розтоцько-Опільських та Прикарпатських лісів, проте гербарних матеріалів з цієї території немає, й вид для регіону не наводився наступними дослідниками. Адм. регіони: Ів, Тр, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції займають невеликі площі в нижніх частинах схилів Дністровської долини й представлені окремими локусами. Вони по-вночленні, але з переважанням генеративних особин. Розмноження переважно вегетативне. За матеріалами 50-60 років минулого століття, вид був поширений на більших площах.

Причини зміни чисельності:

Вирубування лісів, створення лісових культур з видів-інтродуцентів, випасання худоби, будівництво у прибережній смузі.

Умови місцезростання:

Дубові, грабово-дубові та грабові ліси з підліском з термофільних субсередземноморських видів і наявністю сарматських видів у трав'яному покриві (союзи Corno-Quercion, Quercion pubescenti-petraeae та ін.). На сірих і темно-сірих ґрунтах. На Закарпатті - у складі дубових лісів (кл. Quercetea robori-petraeae) вулканічного хребта й відрогів Вигорлат-Гутинського хребта у Притисянській зоні. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з повзучим кореневищем. Стебло висхідне, 7-25 см заввишки. Прикореневі листки на довгих черешках, вкриті відхиленими донизу волосками, цілокраї, з широкосерцеподібною основою, більш-менш глибоко 5-лопатеві, грубо двічі зарубчасті, до 12 см діаметром, густо відстовбурчено волохаті; стеблові листки корот-кочерешкові, коротколопатеві. Квітки близько 2 см діаметром, на ніжках, які виходять з пазух прикореневих листків і трохи перевищують їхні черешки, в небагатоквітковому суцвітті. Зовнішні чашолистки майже лінійні, внутрішні вдвічі довші від зовнішніх. Пелюстки більші від чашолистків, широкооберненояйцеподібні, з 2 вушками при основі, жовті. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у червні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Частина локалітетів розташована на території РЛП "Дністровський каньйон". Необхідними є інвентаризація сучасних оселищ виду, дослідження динаміки популяцій, а також створення природоохоронних територій у місцях виростання. Заборонено руйнування екотопів, проведення несанкціонованих лісогосподарських заходів, будівництво у прибережній зоні.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Флора УРСР, 1954.

Автор:

О.О. Кагало

Фото, малюнок:

О.О. Кагало