l1

prevnext

Берека

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Червона книга України БерекаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Розові. Rosaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Зникаючий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Охоплює великі площі у Європі, Передній Азії та Пн. Африці. В Україні проходить крайня пн.-сх. межа поширення виду: Закарпаття, Передкарпаття, Пн. Бессарабія, Поділля. Окремі локалітети є в Гірському Криму. Адм. регіони: Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Поодинокі особини, або групи з 3-5 дерев, що збереглися у місцях, малопридатних для лісогосподарської діяльності (круті схили ярів, зсувисті береги річок). У Криму вид звичайний для середнього гірського поясу, але має низьку ступінь трапляння (кілька особин на 100 м2).

Причини зміни чисельності:

Вирубування мішаних широколистяних лісів і заміна їх монокультурами, вибіркова рубка береки як цінної деревини для виготовлення музичних інструментів.

Умови місцезростання:

Компонент другого ярусу світлих широколистяних лісів. У рівнинній частині росте в угрупованнях порядку Fagetalia sylvaticae (кл. Querco-Fagetea). У Криму - у скельно-дубових та скельно-дубо-соснових лісах порядку Querco-Carpinetalia betuli. Рідше трапляється в угрупованнях союзу Carpino orientalis-Quercion pubescentis (кл. Quercetea pubescenti-petraeae). Мезофіт, кальцефіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Фанерофіт. Дерево до 25 м заввишки. Кора сірувато-коричнева, трохи вздовж потріскана. Бруньки голі, округло-яйцеподібної форми. Листкова пластинка 16-18 см завдовжки і 5-10 см завширшки, має широкі лопаті. Квітки невеликі, 5-7 мм діаметром, зібрані у щиткоподібні суцвіття. Оцвітина біла. Плід яблуко, 12-15 мм завдовжки та 8-12 мм діаметром, темно-коричневого або червоно-коричневого кольору. Цвіте у квітні-травні, плодоносить у вересні-жовтні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють на території' Ялтинського гірсько-лісового, Карадазького, Кримського та "Медо-бори" ПЗ, НПП "Подільські Товтри" та "Карме-люкове Поділля", РЛП "Чернівецький", "Дністровський каньйон", у заповідних урочищах та пам'ятках природи Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Вінницької обл. Заборонено вибіркову рубку дерев береки, руйнування місць зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у багатьох ботанічних садах і дендропарках України, часто використовують в озелененні. Найтовще дерево бере-ки (стовбур діаметром понад 80 см) зростає у Чернівецькому ботанічному саду.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське, харчове.

Основні джерела інформації:

Косець, 1941; Махмет, 1965; Термена, Виклюк, Буд-жак, 1993.

Автор:

В.В. Буджак, Я.П. Дідух, В.І. Мельник, О.О. Кагало

Фото, малюнок:

Р.Я. Кіш, В.Ю. Летухова