l1

prevnext

Дріада восьмипелюсткова

Dryas octopetala L.

Червона книга України Дріада восьмипелюстковаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Розові. Rosaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Аркто-альпійський гляціальний реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом. Індикатор змін природного середовища; пилок - палеоботанічний індикатор кліматичних змін у плейстоцені - ранньому голоцені (льодовикові та післяльодовикові часи).

Ареал виду та його поширення в Україні:

Арктична и субарктична частини зх. Євразії, гори Зх., Середньої та Пд. Європи (екскла-ви на рівнині): Піренеї, Альпи, Апенніни та Балкани, Карпати. У Пн. Америці та Сх. Євразії цей видовий комплекс представлений окремими видами та підвидами. В Україні трапляється в Карпатах (масиви Свидовець та Чорногора). Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисельні, невеликі за розміром, поодинокі, але завдяки сланкому стеблу мають велику щільність.

Причини зміни чисельності:

Стенотопність виду, його диз'юнктивний ареал, кліматичні умови високогір'я.

Умови місцезростання:

Кам'янисті схили, високогірні луки, скелі в субальпійському та альпійському поясах (1800-2000 м н. р. м.). Зростає на вапнякових та пісковикових скелях із вмістом карбонатів (угруповання кл. Loiseleurio-Vaccinietea). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Вічнозелений напівкущик, 2-10 см заввишки, стебло сланке, розгалужене. Листки видовженояйцеподібні або довгасті, зверху шкірясті, блискучі, зісподу волохатоопушені, по краях надрізано-зарубчасті. Квітки білі, поодинокі, діаметром до 3,5 см, пелюсток 8. Плодики горіш-коподібні, 2,5-4 мм завдовжки, на верхівці переходять у видовжений (до 15-20 мм) пірчасто-волосистий залишок стовпчика маточки. Цвіте у липні. Плодоносить у серпні. Розмножується вегетативно та насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Карпатському БЗ та в Карпатському НПП. Заборонено заготівлю рослин, порушення умов місцезростання випасання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Малиновський, 1980; Нестерук, 2000; ЧКУ, 1996.

Автор:

Т.Л. Андрієнко, С.Л. Мосякін

Фото, малюнок:

О.О. Кагало, Я.П. Дідух