l1

prevnext

Вишня Клокова

Cerasus klokovii Sobko

Червона книга України Вишня КлоковаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Розові. Rosaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Вузьколокальний ендемічний вид, близький до C. fruticosa.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд. відроги Придніпровської височини, бас. р. Пд. Буг, гранітно-степове Побужжя. Адм. регіон: Мк.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо кілька локальних популяцій в околицях сс. Мигія, Куріпчине, між сс. Грушівка та Іванівка (Первомайського р-ну), Богданівка (Доманівського р-ну), Трикрати (Вознесенсь-кого р-ну) - в заповідному ур. "Лабіринт", Бузьке (Арбузинського р-ну), обабіч берегів р. Чорний Ташлик. Популяції з високою або середньою життєвістю та стійкою демографічною структурою, що забезпечується інтенсивним вегетативним розмноженням та здатністю до вегетативної рухливості. Насіннєва продуктивність низька (від 10 до 50 плодів на серед-ньовіковому кущі). В більшості популяцій відсутній підріст насінневого походження.

Причини зміни чисельності:

Стенотопність та пригнічене насіннєве поновлення, ізольованість та незначні розміри природних популяцій, синантропізація, пряме знищення місцезростань внаслідок розробки кар'єрів та гідробудівництва, надмірні рекреаційні навантаження та пали.

Умови місцезростання:

Гранітні відслонення, скелі, кам'янисто-щебенисті ґрунти, серед чагарникових заростей (кл. Rhamno-Prunetea). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Фанерофіт. Кущі 0,3-2 м заввишки, що утворюють куртину. Молоді пагони з попелястою поволокою на корі. Листки широкоеліптичні, тупі, зарубчасто-пилчасті, 1,6-3,8 см завдовжки, 1,2-2,8 см завширшки; прилистки ланцетні, дрібнозарубчасті. Суцвіття верхівкове, часто малоквіткове, зонтикоподібне. Плід куляста, соковита, темно-червона кістянка 1-1,2 см у діаметрі. Цвіте у квітні-травні. Плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням і вегетативно (кореневими паростками).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в НПП "Гранітно-степове Побужжя", заповідному ур. "Лабіринт" (Миколаївська обл.). Потребує моніторингу популяцій та контролю їх чисельності, зменшення рівня антропогенного навантаження в природних місцезростаннях, культивування в ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань (розробку кар'єрів, створення гідробуді-вельних споруд).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, дендрологічному парку "Асканія-Нова", Сирецько-му дендрологічному парку.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, вітамінне, лікарське, харчове, медоносне, селекційне.

Основні джерела інформації:

Собко, 1973, 1993; Собко, Гапоненко, 1996; ЧКУ, 1996; Щербакова, Крицька, Новосад, 2004.

Автор:

В.В. Новосад, О.Ф. Щербакова, Л.І. Крицька, В.Г. Собко

Фото, малюнок:

Н.О. Гавриленко, О.О. Сенчило