prevnext

Цибуля сіфська

Allium scythicum Zoz

Червона книга України Цибуля сіфськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Цибулеві. Alliaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Південнопонтичний ендемік з нез'ясованим таксономічним статусом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. Причорномор'я. В Україні - на пд. Степу (Голопристанський та Чаплинський р-ни). Адм. регіон: Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо кілька місцезнаходжень. Вид раніше зростав у БЗ "Асканія Нова" (поди Солоний, Джамбек), але зараз ці ділянки розорані. На території Чорноморського БЗ вид вперше зібрано в 1998 р. на ділянці "Ягорлицький кут". Максимальна чисельність за період спостережень (біля 59 квітучих особин) відмічена в 2003 р. Особини дифузно розкидані в мікроподах Ягорлицького п-ва.

Причини зміни чисельності:

Природна низька чисельність виду, стено-топність,антропогенне порушення екотопів, залежність від природного гідрологічного режиму території.

Умови місцезростання:

Зростає на солонцюватих степових подах, на важкосуглинкових лучних солонцях і хло-ридних солончаках, в тих самих ценотичних умовах, що й Allium гедеііапит (угруповання союзу Limonio-Festucion порядку Festuco-Limonietalia кл. Festuco-Limonietea), утворюючи з ним змішані популяції. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 30-70 см заввишки. Цибулина яйцеподібна, з майже шкірястими яснобурими оболонками; цибулинки ясно-коричневі, тонко вздовж зморшкуваті. Стебло порожнисте, тонко-борознисте, вкрите піхвами стеблових листків до 2/5 висоти. Листки (3-4) на-півциліндричні, зверху жолобчасті, 1-2 мм завширшки. Покривало коротше від суцвіття, дводільне. Суцвіття багатоквітковий зонтик, біля основи з пучком зменшених тичинкових квіток на коротких ніжках. Листочки оцвітини кремуваті або лілову-ваті. Квітує у червні-липні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням і цибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Європейського червоного списку. Охороняють у Чорноморському БЗ. Необхідне додаткове вивчення таксономічних, хорологічних, та еколого-ценотичних особливостей виду. Рекомендується надання природоохоронного статусу існуючим місцезнаходженням, вирощування у ботанічних садах. Заборонено викопування, зривання квітів, порушення екотопів, зокрема розорювання ділянок.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, харчове.

Основні джерела інформації:

Веденьков, Дрогобич, 2003; Коломійчук, 2002; Уманець,1998, Фіторізноманіття національних природних парків України, 2003; Флора УРСР, 1950;ЧКУ, 1996.

Автор:

М.М. Федорончук, О.Ю. Уманець, В.П. Коломійчук

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков