prevnext

Цибуля Регеля

Allium regelianum A. Becker ex lljin

Червона книга України Цибуля РегеляКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Цибулеві. Alliaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Причорноморсько-прикаспійський диз'юнктивний ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Причорномор'я, Нижнє Поволжя, Передкав-каззя. В Україні - степова зона (пд.). Адм. регіони: Дн, Мк,Хс.

Чисельність та структура популяцій:

В БЗ "Асканія-Нова" найчастіше в подах пд. частини, найбільша популяція - у нижній частині Великого Чапельськогоподу.у Малому Чапельському та Мар'янівському подах, а також у подах Старому, Чорній долині, Агай-манському, Сугакли (всього в Чаплинському р-ні 15 локалітетів, у сімох цвітуть щорічно, у інших - періодично). У межах Голоприс-танського р-ну - до 6-7 тис. генеративних особин. Популяції з правостороннім віковим спектром. У посушливі роки рослини пригнічені, насіннєва продуктивність низька. У сприятливі роки активно розмножується вегетативно.

Причини зміни чисельності:

Розорювання, антропогенні зміни гідрологічного режиму, викошування травостою, механічне пошкодження на пасовищах, несприятливі умови проростання на абсолютно заповідних ділянках (потужна підстилка).

Умови місцезростання:

Солончаки і солонцюваті місця, як компонент лучно-степових та лучних ценозів в угрупованнях союзу Limonio-Festucion кл. Festuco-Limonietea та порядку Сагісі ргаесосі-Elytrigietalia pseudocaesiae. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 30-60 см заввишки, з яйцеподібною цибулиною, над якою під піхвою нижнього листка є численні додаткові цибулинки. Стебло борознисте, внизу з листковими піхвами. Листки (3-4) вузькі, напівциліндричні, порожнисті, зверху жолобчасті, біля основи розширені, коротші від стебла. Суцвіття густе, багатоквіткове, з опадним покривалом. Квітки пурпурові. Цвіте у першій половині липня протягом 2 тижнів. Рясність цвітіння залежить від рівня зволоженості попередніх періодів. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням і цибулинами. Характерне осіннє проростання цибулин та зимова вегетація.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Червоного списку МСОП, Європейського червоного списку. Охороняють у БЗ "Асканія-Нова" та Чорноморському. Слід вирощувати у ботанічних садах та вводити в культуру. Заборонено викопування, збирання рослин, порушення екотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, харчове.

Основні джерела інформації:

Веденьков, Дрогобич, 2003; Вініченко, 2007; Со-ломаха, Шаповал, 2005; Уманець, 1998; Уманець, Войтюк, Соломаха, 2002; ЧКУ, 1996.

Автор:

М.М. Федорончук, О.Ю. Уманець

Фото, малюнок:

В.В. Шаповал