l1

prevnext

Первоцвіт дрібний

Primula minima L.

Червона книга України Первоцвіт дрібнийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Первоцвітові. Primulaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європейський вид, поширений у високогір'ї Карпат, Альп та Балкан. В Україні - Чорно-гора (гг. Петрос, Ребра, Шпиці, Туркул, Гутин-Томнатик, Піп Іван) та Мармарош (г. Піп Іван). Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції переважно невеликі, іноді фраг-ментовані, й у більшості з них вікові спектри неповночленні, без ювенільних та імма-турних рослин. Проте в урочищах поблизу Шпиць та між Ребрами й Кізьїми Улогами на Чорногорі віковий спектр популяції повно-членний. Чисельність рослин у більшості популяцій становить 100- 300 парціальних кущів на 1 м2.

Причини зміни чисельності:

Обмежена кількість відповідних екотопів, можливо, господарська діяльність людини, хоча здатний переносити значне рекреаційне навантаження.

Умови місцезростання:

Субальпійський та альпійський пояси на висоті 1750-2000 м н. р. м., на схилах різної експозиції, переважно на слабко задернованих ділянках, скелях та їх розщілинах, в асоціаціях Primulo (minima)-Caricetum curvulae, Festucetum pictae, Salicetum herbaceae, Polytricho-Poetum deylii, Soldanello hungaricae - Salicetum kitaibelianae (кл. Junceta trifidi, Salicetea herbaceae, Arabidetalia caeruleae). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Напівкущик з інтенсивно галузистими кореневищами двох типів: висхідні - короткі, потужні, й лежачі - довгі, тонкі, що утворюють щільні жорсткуваті куртини. Рослини з мичкуватою кореневою системою та висхідними чи прямостоячими розетковими надземними пагонами висотою всього 2-3(5) см. Нижні частини надземних пагонів багаторічні з ознаками здерев'яніння, моно-подіально поновлюються й закінчуються ба-гатолистковими розетками, а репродуктивні пагони - пазушні однорічні безлисті стрілки, що закінчуються поодинокими квітками. Листки з шкірястими лопаткоподібними пластинками 1-2 см завдовжки, цілісними, але з дрібнозубчастою верхівкою. Віночок бузкувато-рожевий, 15-20 мм в діаметрі. Цвіте у липні-серпні, плодоносить у серпні-вересні. Розмноження переважно вегетативне, рідше насіннєве.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Карпатському БЗ. Доцільно встановити моніторинг популяцій виду. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Зиман, 1997; Карпатські сторінки "Червоної книги України", 2002; Малиновський, Крічфалушій, 2002; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Не-стерук, 2003; ЧКУ, 1996; Чопик, 1976; Zapatowicz, 1889.

Автор:

С.М. Зиман, Й.В. Царик

Фото, малюнок:

П. Косінський