l1

prevnext

Переломник Козо-Полянського

Androsace koso-poljanskii Ovcz.

Червона книга України Переломник Козо-ПолянськогоКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Первоцвітові. Primulaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Елемент реліктової "гіссопової флори".

Ареал виду та його поширення в Україні:

Ендемічний вид бас. р. Дону. В Україні - бас. рр. Вовчої та Осколу - притоків Сіверсько-го Дінця. Адм. регіон: Хр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, нечисленні, неповно-членні, їх кількість зменшується.

Причини зміни чисельності:

Надмірний випас худоби, видобування крейди, руйнування екотопів.

Умови місцезростання:

Крейдяні відслонення кл. Helianthemo-Thy-metea, а також у складі петрофітно-степових угруповань союзу Centaureo carbonati-Koelerion talievii кл. Festuco-Brometea. Надає перевагу ділянкам із задернованим або не-зруйнованим ґрунтовим покривом, але не витримує конкуренції при масовому розвитку короткокореневищних видів. Ксерофіт. Облігатний кальцефіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Багаторічна трав'яна рослина 3-10 см заввишки, пухнастоволосиста від довгих білуватих членистих волосків. Кореневище утворює великі пухкі дернини з численними ниткоподібними розгалуженими, повзучими по землі пагонами, що несуть на кінці листкові розетки, частина з яких неплідна. Листки видовжені або лінійно-ланцетні, сидячі, дрібні (3-10 мм завдовжки, 1-2 мм завширшки), цілокраї, по краю війчасті, з випнутою знизу середньою жилкою. Квітки білі або рожевуваті; 6-8 мм діаметром, зібрані у 2-7 квіткові зонтики. Чашечка дзвоникоподібна, наполовину надрізана на яйцеподібно-ланцетні лопаті. Плід овальна коробочка. Цвіте у травні-червні. Плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Включений до Європейського червоного списку. Охороняють в ботанічних заказниках загальнодержавного "Вовчанський" та місцевого значення "Червоний" (Харківська обл.). Рекомендується створити заказники в усіх місцях зростання виду, контролювати стан популяції. Заборонено організацію кар'єрів по видобуванню крейди, надмірний випас худоби, заліснення схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Ботанічному саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Клімов, Вовк, Філатова та ін., 2005; Коротченко, 2001; Красная книга СССР, 1984; Определитель вьсших растений Украинь, 1987; Флора УРСР, 1957; ЧКУ, 1996.

Автор:

І.А. Коротченко, С.С. Морозюк

Фото, малюнок:

О.О. Сенчило