l1

prevnext

Кисличник двостовпчиковий

Oxyria digyna (L.) Hill

Червона книга України Кисличник двостовпчиковийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Гречкові (Споришеві). Polygonaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Аркто-альпійський вид в ізольованих лока-літетах.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Арктичні регіони Євразії, альпійський пояс гір Європи та Азії. В Україні достовірно відомий лише зі скель Близниці, у Свидовець-кому масиві та зі скель урочища Кізі Улоги в Чорногорі. За літературними даними наводився для Чивчин, однак ці вказівки стосуються, очевидно, сучасної території Румунії. Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції малочисельні, але повночленні. Поновлення задовільне за умови відсутності антропогенного впливу.

Причини зміни чисельності:

Популяція в Кізіх Улогах у Чорногорі знаходиться поза загрозою, натомість Свидовець-ка зазнає інтенсивного впливу рекреантів, зокрема, витоптування, руйнування біотопу, формування свіжих мікроосипищ, що перешкоджають нормальному поновленню виду.

Умови місцезростання:

Вогкуваті силікатні скельні відслонення в альпійському поясі, осипища флішу. Є характерним видом угруповань асоціації Oxyrietum diginae, союзу Androsacion alpinae кл. Tlaspietea rotundifolii. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з товстим кореневищем. Стебла 10-30 см заввишки, поодинокі або по декілька, прямі або підведені, голі, безлисті або зрідка з 1-2 листками. Листки прикореневі, на довгих черешках, з ниркоподібною або округло-ниркоподібною пластинкою, 2-4 см діаметром. Суцвіття вузьке, гроноподібне. Квітки скупчені по 2-6 на кінці стебла та гілок, на почленованих при основі тонких квітконіжках. Зовнішні листочки оцвітини обернено-яйцеподібні, майже плоскі, близько 1,5 мм завдовжки й 1 мм завширшки, внутрішні вздовж складені, човникоподібні, близько 3 мм завдовжки; стовпчики короткі, відігнуті на бік. Плід стиснений з боків крилатий горішок, крила забарвлені, дорівнюють ширині самого горішка. Цвіте в липні-вересні, плодоносить у серпні-жовтні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Свидовецька популяція знаходиться на території Карпатського БЗ, а Чорногірська - на території Карпатського НПП. Разом з тим, спеціальних заходів щодо контролю чисельності виду та оцінки перспектив його існування не проводилося. Необхідним є вивчення сучасного стану, структури, динаміки поновлення популяцій виду та зміни цих параметрів у часі. Заборонено руйнування біотопів, посилення рекреаційного навантаження в цих місцях.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, харчове, лікарське.

Основні джерела інформації:

Флора УРСР, 1952.

Автор:

О.О. Кагало, І.М. Данилик, Н.М. Сичак

Фото, малюнок:

Б. Суднік-Войциковська