prevnext

Цибуля перевдягнена

Allium pervestitum Klokov

Червона книга України Цибуля перевдягненаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Цибулеві. Alliaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Подільско-Західнопонтичний ендемік з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. Приазов'я, Присивашшя, Придністров'я. Адм. регіони: Тр, Хм, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо кілька малих популяцій: у Пд. При-сивашші та Пн. Приазов'ї - дуже рідко (Мелітопольський р-н, с. Мордвинівка), солонці в заплаві р. Молочної, у долині р. Дністра та деяких його лівих притоках (р. Мукша). Кількість особин інтенсивно зменшується в усіх оселищах. У більшості локалітетів на Поділлі вид, очевидно, зник. У Приазов'ї та Приси-вашші спеціальних досліджень стану популяцій виду не проводилося.

Причини зміни чисельності:

Інтенсивне використання території, випасання, урбанізація, зміни гідрорежиму, видобуток вапняків.

Умови місцезростання:

Вапнякові схили з наскельними степовими угрупованнями кл. Festuco-Brometea, союзу Astragalo Stipion - на Поділлі; засолені та солонцюваті степові ділянки кл. Festuco-Limonietea, союзу Limonio-Festucion - у Приазов'ї та Присивашші. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина до 55 см заввишки. Цибулина яйцеподібно-куляста; її оболонки жовтувато-білуваті, папероподібні, тонко-сітчасто-волокнисті; молоді цибулинки темно-пурпурові. Стебло кругле, 2-5 мм діаметром, у нижній частині одягнене продовженими в піхву оболонками цибулини; вище - до 2/3 одягнене піхвами 3-5 лінійних, по краях шорстких листків. Покривало швидко опадає; зонтик пучкоподібний або напівкулястий, при основі з численними зменшеними зеленкуватими тичинковими квітками; квітконіжки двостатевих квіток 6-15 мм завдовжки, майже однакові. Оцвітина яйцеподібно-дзвоникувата, рожевувато- білувато-жовта, блискуча; зовнішні листочки яйцеподібно-ланцетні, човнико-подібно-опуклі, кілюваті. Нитки тичинок майже дорівнюють оцвітині; пиляки повністю висуваються з неї. Коробочка широко-яйцеподібна, коротша від оцвітини. Цвіте у травні-червні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням і

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Червоного списку МСОП. Подільські оселища знаходяться в НПП "Подільські Товтри", але поблизу м. Кам'янець-Подільський, що зумовило їх деградацію. У Приазов'ї та Присивашші не охороняють. Необхідним є заповідання усіх відомих ло-калітетів, моніторинг стану популяцій, вирощування у ботанічних садах. Заборонено випасання, видобування вапняків, забудова та порушення територій.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, харчове.

Основні джерела інформації:

Заверуха, 1983; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Флора Европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1950.

Автор:

О.О. Кагало, Л.Г. Любінська, Н.В. Скібіцька

Фото, малюнок:

О.С. Мандзюк