l1

prevnext

Шолудивник лісовий

Pedicularis sylvatica L.

Червона книга України Шолудивник лісовийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Вовчкові. Orobanchaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середньоєвропейський вид, поширений Атлантичній та на пн. Середньої Європи. В Україні кілька ізольованих оселищ на зх., зокрема, в Розточчі-Опілллі, на Поліссі та в Карпатах. Адм. регіони: Вл, Лв, Ів, Тр, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Сучасний стан та структура популяцій потребують додаткового з'ясування.

Причини зміни чисельності:

Вузька еколого-ценотична амплітуда, відсутність екотопів відповідного типу, зміна гідрологічного режиму та осушення боліт.

Умови місцезростання:

Болота, вологі луки, переважно бідні на поживні речовини (оліготрофні умови). Зростає в екотонних угрупованнях на межі союзів Nardo-Juncion squarrosi, для якого є діагностичним видом (кл. Nardo-Callunetea), Caricion canescenti-fuscae (кл. Scheichzerio-Caricetea nigrae) та Molinion caerulea (кл. Molinio-Arrhenetheretea). Гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна напівпаразитна трав'яна рослина. Стебла численні, переважно неопушені, головне стебло пряме, 5-15 (25) см завдовжки, з суцвіттям майже до основи; бокові стебла часом довші, полягають, на кінцях висхідні, суцвіття рідкі, верхівкові. Листки прикореневої розетки видовжені, цілокраї або на верхівці зубчасто-лопатеві. Стеблові листки черешкові, довгасто-ланцетні, двічі перистороз-січені, сегменти другого порядку овальні, розсічено-зубчасті. Суцвіття головного пагона рідке, приквітки подібні до листків. Чашечка трубчаста, гола, п'ятизубчаста, по краю волохата, 10-15 мм завдовжки. Віночок двогубий, 15-25 мм завдовжки, червоний або рожевий, трубочка вдвічі довша чашечки; нижня губа неопушена, верхня губа велика, пряма, на кінці серпоподібно зігнутим шоломом, з двома короткими вниз направленими зубцям. Тичинкові нитки опушені. Коробочка косояйцеподібна, коротша чашечки. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у липні- серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в ПЗ "Розточчя", НПП "Сколівсь-кі Бескиди" та пам'ятці природи місцевого значення "Андромеда" на Закарпатті. Необхідний контроль стану популяцій, створення заказників у місцях зростання виду. Заборонено осушення боліт, порушення гідрологічного режиму.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Соломаха, Якушенко, Крамарець, 2004; Флора УРСР, 1960.

Автор:

Р.Я. Кіш, А.В. Мигаль

Фото, малюнок:

О.О. Кагало