l1

prevnext

Повстянка (цимбохазма) дніпровська

Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz

Червона книга України Повстянка (цимбохазма) дніпровськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Вовчкові. Orobanchaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Ендемік, що належить до монотипного роду.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Причорномор'я, Приазов'я, басейн р. Дон. В Україні - між рр. Тилігул і Пд. Буг та Молочною. Адм. регіони: Кд, Дн, Дц, Мк, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції локальні, переважно з компактно-дифузною або контагіозною структурою. Щільність популяцій до кількох десятків парціальних кущів на 1 м2. Віковий спектр не-повночленний, відсутні особини насіннєвого походження. Самопідтримання популяцій відбувається завдяки вегетативному розмноженню. Життєвість більшості популяцій середнього і високого рівня.

Причини зміни чисельності:

Біологічне старіння виду, послаблена здатність утворювати насіння. Знищення та порушення степових ділянок внаслідок розорювання, насадження лісу, надмірного випасання тощо.

Умови місцезростання:

Кам'янисті, переважно вапнякові, та лесові відслонення, кам'янисто-щебенисті ґрунти та осипища, степові схили зі змитими ґрунтами. Трапляється у складі степових, петрофітно-степових і петрофітних фітоценозів, часом утворює монодомінантні плями. Зростає в угрупованнях кл. Festuco-Brometea. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Напівкущик 4-12 см заввишки. Корінь стрижневий, здерев'янілий, з довгими горизонтальними бічними коренями. Стебла численні, здерев'янілі, прямостоячі або відхилені, густо улиснені, як і листки сірувато-повстисті. Листки лінійно-ланцетні, загострені, спрямовані косо вгору. Квітки (2-4) розміщені біля основи стебла. Віночок 25-35 мм завдовжки, жовтий, зовні білувато-опушений. Плід коробочка. Цвіте у квітні-травні. Плодоносить у травні-липні. Розмножується вегетативним способом.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Включений до Європейського червоного списку. Охороняють у ряді заповідних об'єктів Миколаївської, Херсонської, Запорізької обл. Необхідно взяти на облік усі місцезнаходження виду, здійснювати моніторинг популяцій, розширити мережу заповідних територій, ширше вирощувати в ботанічних садах. Заборонено збирання, гербаризацію, руйнування місць зростання, за-лісненння, надмірне випасання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Криворізькому ботанічному саду НАН України та ботсаду Херсонського державного університету.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Бойко, 1988; Винтер, Казаков, Маценко, 1994; Дохман, 1930; Европейский красньй список... , 1992; Клоков, Зоз, 1935; Флора УРСР, 1960; ЧКУ, 1996; Крицкая, Новосад, 2001; Кучеревський, 1986; Яценко, 1974.

Автор:

Л.І. Крицька, Я.П. Дідух, В.П. Коломійчук, П.М. Бойко, О.І. Литвиненко.

Фото, малюнок:

Б. Суднік-Войциковська, Д.М. Іноземцева